0475 – אֶלְיָשִׁיב (Eljashiv)

Eljashiv (Eljasib)


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
NamnNamn
 
Person Person
Personer (6): Eljashiv (överstepräst), Eljashiv (präst i Davids tid), Eljashiv (Eljoenajs son), Eljashiv (sångare), Eljashiv (Sattus efterkommande), Eljashiv (Banis efterkommande)
Hebreiska: אֶלְיָשִׁיב (Eljashiv)
Uttal: el-ja-shiv    Lyssna
Talvärde: 353 (1 + 30 + 10 + 300 + 10 + 2)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H0410 (אֵל) och H7725 (שׁוּב) God will restillre
Användning: 17 ggr i GT

Ursprung

från H0410 (אֵל) och H7725 (שׁוּב) God will restillre:

אֵלelH0410Gud, gud
שׁוּבshovH7725återvända, bemöta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Eliashib

Engelsk beskrivning

Eliashib = "God restores"
1) a priest in David's reign
2) a descendant of David
3) a high priest in Nehemiah's time
4) a temple singer with foreign wife
5) one of the line of Zattu
6) one of the line of Bani


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats
-17


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


2
4
11
Totalt    17

Referenser (17 st)


1 Krönikeboken (2)

Eljoenajs söner var Hodavja, Eljashib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani, tillsammans sju.
den elfte på Eljashib,
den tolfte på Jakim,

Esra (4)

Sedan reste sig Esra upp från platsen framför Guds hus och gick in i kammaren som tillhörde Jehochanan, son till Eljashiv, och när han kom dit in åt han inget bröd och drack inget vatten, för han sörjde på grund av trolösheten hos de landsflyktiga.
Och från sångarna: Eljashiv och från dörrvaktarna: Shallom och Telem och Ori.
Och från Zattos söner: Eljoejnaj, Eljashiv, Mattanja, och Jeremot och Zavad och Aziza.
Vanja, Meremot, Eljashiv,

Nehemja (11)

[I detta kapitel beskrivs 4 torn och 11 portar. Av dessa portar reparerades 6 st, se vers 1, 2, 6, 13–15. Nehemjas redogörelse startar vid Fårporten i den nordöstra delen av muren, och fortsätter motsols västerut. Fårporten är den port som ligger nära Betestadammen, se Joh 5:2. Frasen "bredvid dem" (hebr. v´al yado), ordagrant "vid deras hand" används 16 ggr i detta kapitel och visar på den gemensamma ansträngningen i återuppbyggandet.]
Då steg Eliashiv, översteprästen, och hans bröder prästerna upp och byggde Fårporten. De helgade den och satte in dess dörrar. Vidare [byggde de muren] till "De hundras torn" (hebr. migdal ha-meah) och helgade den till Chananels torn ("Guds-favör-torn" – hebr. migdal chananel). [Neh 12:39; Jer 31:38; Sak 14:10]
Efter honom reparerade Baruch, son till Zakkaj, ivrigt en annan del från pelarhörnet till dörren på översteprästen Eljashivs hus.
Efter honom reparerade Meremot, son till Uria, son till Hakots, en annan del av muren från dörren på översteprästen Eljashivs hus ända till slutet på Eljashivs hus.
[Översteprästen] Jeshua blev far till Jojakim,
Jojakim blev far till Eljashib,
Eljashib blev far till Jojada,
I Eljashibs, Jojadas, Johanans och Jadduas tid blev huvudmännen för leviternas familjer upptecknade, likaså prästerna, under persern Darejaveshs regering. [Detta syftar troligtvis på Darius den Store 522-486 f.Kr.. eller Darius II, som regerade 424-404 f.Kr..]
Huvudmännen för Levi barns familjer är upptecknade i krönikeboken [1 Krön 9] ända till Johanans, Eljashibs sons tid. [Han var överstepräst i Jerusalem och omnämns i ett brev från egyptiska Elefantine daterat till 408 f.Kr., se även Jer 44:1.]
En tid dessförinnan hade prästen Eljashib, en som var nära (en vän, släkting eller vänligt inställd) till Tovija (Tobia), blivit utsedd att förestå kamrarna i vår Guds hus. [Tovija var en amorit som var gift med en judisk kvinna, se Neh 6:17–19. Han introduceras i Neh 2:10 och motarbetade Nehemja.]
och reste tillbaka till Jerusalem. Där fick jag veta allt det onda som Eljashib hade gjort för Tovijas (Tobias) skull, då han hade inrett ett rum åt honom i förgårdarna till Guds hus.
En son till Jojada, översteprästen Eljashibs son, var svärson till horoniten Sanballat. Honom drev jag bort från mig.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.