5377 – φιλόθεος (philotheos)

älskar Gud


Typ:
Grekiska: φιλόθεος
Med latinska bokstäver:     philotheos
Fonetiskt: fil·oth·eh·os
Ursprung: Från 5384 och 2316
Användning: 1 ggr i NT

Beskrivning

Ett adjektiv som beskriver att någon är vän med Gud.

Engelsk översättning (i KJV version)

lover of God (1)

Engelsk beskrivning

Loving God.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


falska (sådana som förråder),
hänsynslösa (förhastade, kastar sig huvudstupa in till sitt förfall)
högmodiga (förblindade). De kommer att älska njutning (ordagrant vara "vän med hedonism"),
    mer än de älskar Gud (ordagrant vara "vän med Gud")Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.