4919 – συνθρύπτω (sunthrupto)

brista


Typ:
Grekiska: συνθρύπτω
Med latinska bokstäver:     sunthrupto
Fonetiskt: soon·throop·to
Ursprung: Från 4862 och thrupto (to crumble)
Användning: 1 ggr i NT

Beskrivning

att få något att brista. Tex: ni får mitt hjärta att brista.

Engelsk översättning (i KJV version)

break (1)

Engelsk beskrivning

  1. Break in pieces, to crush.
  2. Metaphor.
    1. To break one's heart.
    2. To deprive of strength and courage, dispirit, incapacitate for enduring trials.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


Då svarade Paulus: "Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn."Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.