4502 – Ῥουβήν (Rhouben)

Ruben


Typ:
Substantiv
mask.
person
Personer: Ruben
Grekiska: Ῥουβήν (Rhouben)
Uttal: hroo-bane
Talvärde: 630 (100 + 70 + 400 + 2 + 8 + 50)    ord med samma talvärde
Ursprung: Hebreiskt ursprung H7205
Användning: 1 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till Rhouben :

רְאוּבֵןReovenH7205Ruben

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

Reuben (1)

Engelsk beskrivning

Jacob's firstborn child by Leah.

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i NT


1
Totalt    1

Referenser (1 st i TR)


Uppenbarelseboken (1)


av Juda stam 12000 [Jesu släkt, se Upp 5:5; 1 Mos 29:35] som fått sigillet,
av Rubens stam 12000 [1 Mos 29:32],
av Gads stam 12000 [1 Mos 30:11],Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.