3699 – ὅπου (hopou)

där, dit, varhelst,


Typ:
Partikel
Grekiska: ὅπου (hopou)
Uttal: hop-oo
Talvärde: 620 (70 + 80 + 70 + 400)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G3739 och G4225
Användning: 82 ggr i NT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

where (58), "whither" (9), "wheresoever + 302" (3), "whithersoever + 302" (4), "wheresoever + 1437" (2), "whereas" (2), not translated (1), translated miscellaneously (3)

Engelsk beskrivning

Where, whereas.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (82 st i TR)


Matteusevangeliet (13)

&quot;Samla er inte skatter <span class="textExpansion">(dyrbarheter; frrdshus med rikedomar)</span> <span class="textExplanation">[hr]</span> p jorden, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<mark>dr</mark> mal och rost <span class="textExplanation">[alltjmt]</span> frstr och <mark>dr</mark> tjuvar <span class="textExplanation">[stndigt]</span> bryter sig in och stjl, <br>
utan samla er skatter <span class="textExpansion">(dyrbarheter; frrdshus med rikedomar)</span> i himlen, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<mark>dr</mark> varken mal eller rost frstr och <mark>dr</mark> tjuvar inte bryter sig in eller stjl.<br>
<span class="textExplanation">[Nu vnder Jesus sig direkt till var och en:]</span> <br>Fr <mark>dr</mark> din skatt <span class="textExplanation">[det du vrderar hgst]</span> r, <mark>dr</mark> kommer ocks <mark>dit</mark>t hjrta att vara. <span class="textExplanation">[Det var vanligt att man byggde frrdsbyggnader fr att magasinera godelar som utgjorde investeringar infr framtiden. Ofta bestod dessa av dyrbara klder <span class="textExpansion">(som mal frstrde)</span> och konstfreml i metall <span class="textExpansion">(som rostade)</span>. I grekiskan r det en ordlek i <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='19' data-chapterend='' data-verseend='20' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers&nbsp;19&ndash;20</a> verbet fr att samla, <i>thesaurizo</i>, delar samma rot som substantivet fr skatt/skatter, <i>thesauros</i>. P svenska skulle detta kunna skdliggras s hr: &quot;Samla er inte samlingar hr p jorden, utan samla er samlingar i himlen.&quot;]</span>
En <span class="textExplanation">[ensam]</span> skriftlrd kom fram och sade till honom <span class="textExplanation">[medan de var p vg att ge sig av]</span>: &quot;Mstare <span class="textExpansion">(lrare)</span>, jag vill flja dig, vart du n gr.&quot;
Andra <span class="textExpansion">(exakt likadana sdeskorn, med samma frutsttningar)</span> fll p <b>stenig mark</b>, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<mark>dr</mark> de inte hade mycket jord, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;och de skt upp p en gng eftersom jorden var tunn.<br>
<mark>Dr</mark> det r en dd kropp, <mark>dr</mark> samlas rnarna <span class="textExpansion">(gamarna)</span>.&quot; <span class="textExplanation">[Detta ordsprk r baserat p <a class='popup-verse' data-book='18' data-chapter='39' data-verse='29' data-chapterend='' data-verseend='33' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Job&nbsp;39:29&ndash;33</a>, pongen r att man p lngt hll kan se rnar, eller gamar som ordet ocks kan betyda, cirkla runt sitt byte. Nr Jesus kommer tillbaka kommer man att se det p lngt hll och det blir uppenbart. Versen innan anvnder liknelsen med en blixt som r synlig fr alla, se <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='27' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers&nbsp;27</a>. Bilden av ett kadaver talar ocks om dd och svra tider, vilket knnetecknar vedermdans slut. Den dda kroppen kan ocks vara en bild p Jesus och rnarna, hans efterfljare som samlas kring honom. Jesus sjlv anvnder liknande bildsprk tidigare, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='6' data-verse='49' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;6:49</a>.]</span>
Den som hade ftt <b>en talent</b> kom fram och sade: 'Herre, jag har lrt knna dig som en hrd <span class="textExpansion">(grym, oresonlig)</span> man, som skrdar <mark>dr</mark> du inte stt, och samlar in <mark>dr</mark> du inte strtt ut.
D svarade hans herre honom: 'Du onde och late tjnare. Om du visste att jag skrdar <mark>dr</mark> jag inte stt, och samlar in <mark>dr</mark> jag inte strtt ut,
Jag sger er sanningen <span class="textExpansion">(amen)</span>, verallt i vrlden <mark>dr</mark> evangeliet frkunnas ska man ocks bertta vad hon gjorde och komma ihg henne.&quot;
<span class="textExplanation">[Det Stora rdet, Sanhedrin, det hgsta beslutande organet bland judarna med 71 medlemmar frn fariserna och saddukerna var helt eller delvis samlade hemma hos versteprsten och vntade p att Jesus skulle fras <mark>dit</mark>, se <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='3' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers&nbsp;3</a>. Rdet kunde aldrig p eget initiativ lgga fram en anklagelse, bara om vittnen kom och begrde att f sin sak prvad togs frgan upp. Det var <mark>dr</mark>fr ngon var tvungen att ange honom och man behvde ven vittnesml mot Jesus.]</span> De som hade gripit Jesus frde honom till versteprsten Kaifas, <mark>dr</mark> de skriftlrda och de ldste hade samlats.
Han r inte hr, fr han r uppstnden precis som han sade! Kom hit <span class="textExpansion">(flj med)</span> och se platsen <mark>dr</mark> han lg!

Markusevangeliet (15)

Nr de inte kunde komma nra Jesus p grund av allt folket, brjade de grva sig igenom taket ovanfr Jesus. <span class="textExplanation">[Hus i Mellanstern hade oftast platta tak med en trappa p utsidan. P s stt kunde man komma upp p taket utan att g in i huset. Takets versta lager bestod av grus och jord som de fyra mnnen nu frst grvde sig igenom.]</span> Nr de sedan brutit upp en ppning hissade de ner bdden som den frlamade lg p.
Andra <span class="textExpansion">(exakt likadana sdeskorn, med samma frutsttningar)</span> fll p <b>stenig mark</b>, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<mark>dr</mark> de inte hade mycket jord, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;och de skt upp p en gng eftersom jorden var tunn.<br>
De lngs med <b>vgen</b> r de som fr ordet stt <span class="textExplanation">[i sina hjrtan]</span>, men nr de hr det kommer genast Satan och tar bort ordet som stts i dem. <span class="textExplanation">[Ordet &quot;vg&quot; kan ocks betyda invanda tankebanor, tankemnster, dvs. frutfattade meningar och missuppfattningar av Guds ord som blir till en hrd yta som hindrar sden frn att trnga ner i myllan.]</span>
D brjade de hnskratta t honom <span class="textExpansion">(driva med honom)</span>. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nr han vl hade krt ut alla, tog han <span class="textExpansion">(under sin ledning)</span> med sig barnets far och mor och sina lrjungar <span class="textExplanation">[Petrus, Jakob och Johannes]</span> och gick in <mark>dr</mark> barnet lg.
Han sade till dem: &quot;Nr ni kommit in i ett hus, stanna <mark>dr</mark> tills ni lmnar platsen <span class="textExplanation">[till skillnad frn andra kringvandrande som gick runt och tiggde frn varje hus]</span>.
De sprang runt till de sjuka i hela trakten och bar ut dem p deras bddar <mark>dit</mark> <mark>dr</mark> de hrde att han var.
<mark>Varhelst</mark> han kom, till byar, stder eller landsbygd, lade man de sjuka p torgen <span class="textExplanation">[de ppna marknadsplatserna i stderna och byarna]</span> och bad honom att de tminstone skulle f rra vid tofsen p hans mantel <span class="textExplanation">[som kvinnan med bldningar hade gjort, se <a class='popup-verse' data-book='41' data-chapter='5' data-verse='25' data-chapterend='' data-verseend='27' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark&nbsp;5:25&ndash;27</a>]</span>. Och alla som rrde vid honom blev botade.
Nr den tar ver honom <span class="textExpansion">(blir hans herre)</span>, kastar den ner honom och han tuggar fradga och skr tnder och blir stel <span class="textExpansion">(fr kramper)</span>. Jag bad dina lrjungar att driva ut den, men de kunde inte <span class="textExpansion">(hade inte kraft)</span>.&quot;
'<mark>dr</mark> deras mask <span class="textExplanation">[likmask som ter dem]</span> inte dr och elden inte slcks.' <span class="textExplanation">[Citat frn <a class='popup-verse' data-book='23' data-chapter='66' data-verse='24' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes&nbsp;66:24</a> sista versen i Jesaja i ett stycke som talar om &quot;nya himlar och jord&quot;, se <a class='popup-verse' data-book='23' data-chapter='66' data-verse='22' data-chapterend='' data-verseend='23' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes&nbsp;66:22&ndash;23</a>.]</span> <span class="textExplanation">[Jesus lr inte ut sjlvstympning, fr ven en blind man, eller en mnniska utan armar och ben kan synda. Pongen r att med alla medel motverka synden, att inte utsttas fr frestande situationer, att kasta bort sdant som frleder. Det r vr brist p sjlvbehrskning som r problemet. Jesus sger &quot;det r din hand, din fot, <mark>dit</mark>t ga&quot; ta ansvar.]</span>
&quot;Nr ni ser 'det i Guds gon avskyvrda som delgger och skapar frdelse' <span class="textExplanation">[som profeten Daniel, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='14' data-verse='15' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt&nbsp;14:15</a>, omnmner i <a class='popup-verse' data-book='27' data-chapter='9' data-verse='27' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Dan&nbsp;9:27</a>]</span>, st <span class="textExpansion">(stlla sig, trda fram)</span> <mark>dr</mark> det inte ska vara <span class="textExplanation">[i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalems</a> tempel]</span> m den som lser detta frst detta d ska de som r i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=756>Juden</a> fly till bergen.
Jag sger er sanningen, verallt i vrlden <mark>dr</mark> evangeliet predikas, <mark>dr</mark> ska man ocks bertta vad hon gjorde och komma ihg henne.&quot;
I det hus han gr in ska ni sga till garen: &quot;Mstaren sger, var r mitt gstrum <mark>dr</mark> jag ska ta pskmltiden med mina lrjungar?&quot;
Han sade till dem: &quot;Var inte rdda! Jesus som ni sker, Jesus frn <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=34>Nasaret</a>, som var korsfst, har uppsttt. Han r inte hr. Se, hr r platsen <mark>dr</mark> de lade honom!

Lukasevangeliet (5)

<span class="textExplanation">[Jesus hller p att vlja ut sjuttio lrjungar som ska frbereda vgen fr honom och bota sjuka och bertta att Guds rike r nra, se <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='10' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='20' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk&nbsp;10:1&ndash;20</a>. Jesus r tre mnader frn sin dd och det hr missionsuppdraget kommer att krva fullstndig verltenhet. Nedan fljer tre exempel p kandidater, <mark>dr</mark> den frsta och den siste anmler sig frivilligt, och Jesus mste prva ktheten i deras verltenhet. P samma stt som Elisa var tvungen att verkligen stta Guds rike frmst fr att vara med Elia och ta del av den dubbla vlsignelsen, krver Jesus att hans blivande lrjungar stter lrjungaskapet frmst.]</span> <h3 class="title3">1)</span> Materiell frsakelse</h3>Medan de gick lngs med vgen <span class="textExplanation">[mot <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalem</a>]</span>, sade en man till honom: &quot;Herre, jag vill flja dig vart du n gr.&quot;
Slj vad ni ger och ge till de fattiga <span class="textExpansion">(donera till vlgrenhet)</span>. Skaffa en brs som inte slits ut, en outtmlig skatt i himlen, <mark>dit</mark> ingen tjuv nr och <mark>dr</mark> ingen mal frstr.
Fr <mark>dr</mark> er skatt r, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<mark>dr</mark> kommer ocks ert hjrta att vara.&quot;
D frgade de honom: &quot;Var, Herre?&quot; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Han svarade: &quot;<mark>Dr</mark> <span class="textExplanation">[den dda]</span> kroppen ligger, <mark>dr</mark> samlas rnarna <span class="textExpansion">(gamarna)</span>.&quot; <span class="textExplanation">[Detta ordsprk r baserat p <a class='popup-verse' data-book='18' data-chapter='39' data-verse='29' data-chapterend='' data-verseend='33' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Job&nbsp;39:29&ndash;33</a>. Pongen r att man p lngt hll kan se rnar, eller gamar som ordet ocks kan betyda, cirkla runt sitt byte. Nr Jesus kommer tillbaka kommer man att se det p lngt hll och det blir uppenbart. I parallellstllet i Matteus anvnds ocks bilden av blixten som r synlig fr alla p himlen, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='24' data-verse='27' data-chapterend='' data-verseend='28' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt&nbsp;24:27&ndash;28</a>.]</span>
Sg till garen av huset: 'Mstaren frgar dig: Var r gstrummet <mark>dr</mark> jag kan ta pskmltiden med mina lrjungar?'

Johannesevangeliet (30)

Allt detta hnde i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=286>Betania</a>, p andra <span class="textExplanation">[stra]</span> sidan av <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=7>Jordan</a>, <mark>dr</mark> Johannes dpte. <span class="textExplanation">[Betania betyder &quot;trldomshuset&quot;, &quot;sorgens hus&quot; och &quot;betryckets hus&quot;. Johannes nmner tv platser som heter Betania i sitt evangelium. Sex dagar fre den sista psken kommer Jesus till <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=285>Betania</a> strax ster om <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalem</a> som var Martas, Marias och Lasarus hemby, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='12' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;12:1</a>. I bde den inledande och avslutande &quot;heliga veckan&quot; omnmns allts ett Betania. Jesus brjar sin tjnst i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=286>Betania</a>, p jordens lgsta punkt, underifrn som Guds lamm. Han avslutar sin tjnst i det andra <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=285>Betania</a> strax intill det hgt belgna Jerusalem, <mark>dr</mark> han fullbordar den judiska frvntan p att g ut ur trldomshuset, se <a class='popup-verse' data-book='2' data-chapter='12' data-verse='' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2&nbsp;Mos&nbsp;12</a>.]</span>
Vinden <span class="textExpansion">(anden)</span> blser vart den vill och du hr dess sus <span class="textExpansion">(rst, ton)</span>, men du vet inte varifrn den kommer eller vart den r p vg. P samma stt r det med alla som r fdda av Anden.&quot; <span class="textExplanation">[Det grekiska ordet <i>pneuma</i> betyder bde vind och ande. Jesus anvnder ordets dubbla betydelse i en liknelse <mark>dr</mark> ett naturligt fenomen illustrerar en andlig verklighet. P samma stt som vi inte kan se eller kontrollera vinden, kan vi nd se dess verkningar och hra den. Nikodemus verkade ha tolkat det Jesus sade p ett rent fysiskt plan.]</span>
Vra frfder har tillbett <span class="textExpansion">(bjt sig ner i dmjukhet, fallit ner p kn)</span> p detta <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1454>berg</a> <span class="textExplanation">[Gerizim]</span>, men ni <span class="textExplanation">[judar]</span> sger att den rtta platsen <mark>dr</mark> man ska tillbe r i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalem</a>.&quot; <span class="textExplanation">[I dalen mellan berget <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=934>Gerizim</a> och det nrbelgna <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=930>Eval</a> lg de samariska stderna <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1217>Sykar</a> och <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1167>Shechem</a>. ven om templet p berget blivit frstrt av judarna ansg samariterna att det var den platsen man skulle tillbe p. Den centrala boken inom den samaritanska religionen var den samaritiska versionen av Mosebckerna. Den samaritiska Torahn har ungefr 6000 skillnader jmfrt med den masoretiska texten, <mark>dr</mark> den strsta r att platsen fr tillbedjan r berget Gerizim. I den samaritiska versionen r det tionde budet att man ska bygga ett altare p berget Gerizim.]</span>
S kom Jesus ter till <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=370>Kana</a> i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=532>Galileen</a>, <mark>dr</mark> han hade gjort vatten till vin <span class="textExplanation">[Joh 2:1-11]</span>. I <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=2>Kapernaum</a> fanns en man som var i kungens tjnst. <span class="textExplanation">[Han var en mbetsman som tjnade under Herodes Antipas.]</span> Hans son lg sjuk <span class="textExpansion">(var svag, utan styrka)</span>.
Andra sm btar hade kommit frn <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1259>Tiberias</a> och lagt till nra det stlle <mark>dr</mark> de tit brdet efter att Herren hade uttalat tacksgelsen.
Vad skulle d er reaktion bli om ni fick se <span class="textExpansion">(tydligt fick se)</span> Mnniskosonen stiga upp <mark>dr</mark> han var frut <span class="textExplanation">[i himlen]</span>?
Ni kommer att ska efter mig, men inte finna mig. <mark>Dr</mark> jag r <span class="textExplanation">[i hrlighet och ra hos min Far, i evig existens, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='8' data-verse='58' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;8:58</a>; i himlen, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='3' data-verse='13' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;3:13</a>]</span>, <mark>dit</mark> kan ni inte komma.&quot; <span class="textExplanation">[Jesus har talat om varifrn han kommer, se <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='27' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers&nbsp;27</a>. Nu talar han om vart han r p vg. P samma stt som judarna missfrstod hans intrde frstr de inte hans uttrde. Jesus tar snart upp samma mne p nytt, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='8' data-verse='21' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;8:21</a>.]</span>
Vad betyder <span class="textExplanation">[Jesu uttalande i <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='34' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers&nbsp;34</a>]</span>: <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ni kommer att ska efter mig men inte att hitta mig. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<mark>Dr</mark> jag r, <mark>dit</mark> kan ni inte komma?&quot;
Sger inte Skriften att den Smorde <span class="textExplanation">[Herrens utvalde]</span> ska komma frn Davids tt <span class="textExpansion">(sd)</span>, och frn <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=317>Betlehem</a>, den stad <span class="textExpansion">(by)</span> <mark>dr</mark> David bodde?&quot;
Igen sade han till dem: &quot;Jag gr bort och ni kommer att ska efter mig, men ni kommer att d i er synd. <span class="textExplanation">[Synd i singular, primrt deras otro, se <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='24' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers&nbsp;24</a>.]</span> <mark>Dit</mark> jag gr r det omjligt fr er att komma.&quot;
D brjade de judiska ledarna sga: Han tnker vl inte beg sjlvmord? &quot;r det <mark>dr</mark>fr han sger: <mark>Dit</mark> jag gr r det omjligt fr er att komma?&quot;
Han gick tillbaka ver <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=7>Jordan</a> <span class="textExplanation">[floden]</span> till det stlle <mark>dr</mark> Johannes <span class="textExplanation">[Dparen]</span> frst hade dpt, och stannade <mark>dr</mark>. <span class="textExplanation">[I <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=285>Betania</a> p andra sidan Jordan, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='1' data-verse='27' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;1:27</a>.]</span>
Jesus hade nnu inte kommit in i byn utan var kvar p samma stlle <mark>dr</mark> Marta hade trffat honom.
Nr Maria nu kom <mark>dit</mark> <mark>dr</mark> Jesus var och sg honom, fll hon ner vid hans ftter och sade till honom: &quot;Herre, om du varit hr skulle min broder inte vara dd.&quot;
<span class="textExplanation">[Johannes inleder och avslutar sitt evangelium med en helig vecka, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='1' data-verse='29' data-chapterend='' data-verseend='35' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;1:29&ndash;35</a>, <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='1' data-verse='43' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>43</a>; <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='2' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2:1</a>. Sex dagar r det judiska uttrycket fr &quot;en vecka&quot;. Lukas anvnder det grekisk-romerska uttrycket &quot;omkring tta dagar&quot; fr samma tidsperiod, jmfr <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='9' data-verse='28' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk&nbsp;9:28</a> och <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='17' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt&nbsp;17:1</a>. Det r antagligen p fredagseftermiddagen 8 Nisan innan sabbaten brjar som Jesus anlnder frn <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=733>Jeriko</a> till <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=285>Betania</a>, en strcka p 2,5 mil. Betania betyder &quot;trldomshuset&quot;, &quot;sorgens hus&quot; och &quot;betryckets hus&quot;. Det var hr Jesus inledde sin tjnst, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='1' data-verse='28' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;1:28</a>. Nu avslutar han den hr och fullbordar den judiska frvntan p att g ut ur trldomshuset, se <a class='popup-verse' data-book='2' data-chapter='12' data-verse='' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2&nbsp;Mos&nbsp;12</a>.]</span> Sex dagar <span class="textExplanation">[en vecka]</span> fre pskhgtiden <span class="textExplanation">[som brjade 14 Nisan]</span> kom Jesus till <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=285>Betania</a>, <mark>dr</mark> Lasarus bodde, han som varit dd men Jesus hade uppvckt frn de dda.
Om ngon vill tjna <span class="textExpansion">(gr. <i>diakoneo</i>)</span> mig ska han <span class="textExplanation">[hela tiden]</span> flja mig <span class="textExpansion">(g med mig p den vg jag gr)</span>, och <mark>dr</mark> jag r kommer ocks min tjnare att vara. Om ngon vill tjna mig ska <span class="textExpansion">(kommer)</span> Fadern ra <span class="textExpansion">(hgakta)</span> honom.
Kra sm barn <span class="textExplanation">[lskade unga familjemedlemmar i tron gr. <i>teknion</i>, se <a class='popup-verse' data-book='62' data-chapter='2' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1&nbsp;Joh&nbsp;2:1</a>]</span>, bara en kort stund till r jag med er. Ni kommer att leta efter mig, men det jag sade till de judiska ledarna sger jag nu till er: <mark>Dit</mark> jag gr kan ni inte komma.
Simon Petrus frgade honom: &quot;Herre, vart gr du?&quot; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jesus svarade: &quot;<mark>Dit</mark> jag gr kan du inte flja mig nu, men du ska flja mig senare.&quot; <span class="textExplanation">[Jesus frutsger att Petrus ocks ska d martyrdden.]</span>
Om jag nu gr bort <span class="textExplanation">[vilket jag gr]</span> och bereder en plats t er, s kommer jag tillbaka <span class="textExpansion">(igen)</span> och ska ta er till mig <span class="textExpansion">(ta emot er till mig sjlv)</span>, s att ni ocks ska <span class="textExpansion">(kan)</span> vara <mark>dr</mark> jag r.
Och <mark>dit</mark> <span class="textExpansion">(till den plats)</span> jag gr ni knner <span class="textExpansion">(har sett)</span> vgen <span class="textExplanation">[<mark>dit</mark>]</span>.&quot; <span class="textExplanation">[Genom att anvnda pronomenen <i>mig</i>, <i>min</i> och <i>jag</i> upprepade gnger i <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='4' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers&nbsp;1&ndash;4</a>, betonar Jesus den nra personliga relationen mellan sig sjlv och lrjungarna de tillhr honom. Jesus kommer tillbaka fr att vara tillsammans med dem, ven om han gr bort fr en tid. Hr kan det finnas en avsiktlig dubbeltydighet <mark>dr</mark> Jesus talar om flera saker. En troende kan se fram emot en evighet tillsammans med Jesus, se <a class='popup-verse' data-book='50' data-chapter='1' data-verse='23' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Fil&nbsp;1:23</a>; <a class='popup-verse' data-book='52' data-chapter='4' data-verse='13' data-chapterend='' data-verseend='18' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1&nbsp;Thess&nbsp;4:13&ndash;18</a>, och Jesus kommer en dag tillbaka till jorden, se <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='1' data-verse='7' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;1:7</a>; <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='22' data-verse='20' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>22:20</a>. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lrjungarna, som Jesus speciellt riktar sig till hr, fr se Jesus redan p uppstndelsedagens kvll. Han visar sig ven vid flera tillfllen fram till sin himmelsfrd, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='20' data-verse='19' data-chapterend='' data-verseend='22' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;20:19&ndash;22</a>, <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='20' data-verse='26' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>26</a>; <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='21' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>21:1</a>; <a class='popup-verse' data-book='46' data-chapter='15' data-verse='5' data-chapterend='' data-verseend='7' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1&nbsp;Kor&nbsp;15:5&ndash;7</a>. Svaret Petrus fr p frgan om vart Jesus gr, i <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='13' data-verse='36' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;13:36</a>, och att Jesus sger att de snart ska f se honom, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='14' data-verse='19' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;14:19</a>, pekar p att det r uppstndelsen Jesus talar om. I detta kapitel nmns ocks om den helige Ande som ska ta sin boning i den troendes hjrta, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='14' data-verse='16' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;14:16</a>, <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='14' data-verse='20' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>20</a>, <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='14' data-verse='23' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>23</a>. Samma dag som Jesus uppsttt sger Jesus till lrjungarna: &quot;Ta emot den helige Ande&quot;, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='20' data-verse='22' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;20:22</a>. P pingstdagen, 50 dagar senare, blir den helige Ande utgjuten ver alla de troende, se <a class='popup-verse' data-book='44' data-chapter='2' data-verse='' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg&nbsp;2</a>.]</span>
Fader, jag vill att de som du gett mig ocks ska vara <mark>dr</mark> jag r, s att de kan vlja att se min hrlighet <span class="textExpansion">(ra, glans)</span> som du har gett mig, fr du har lskat mig <span class="textExplanation">[osjlviskt och utgivande]</span> innan vrldens grund var lagd <span class="textExpansion">(vrldens skapelse)</span>.
Nr Jesus hade sagt detta <span class="textExplanation">[bett bnen i kapitel 17 hgt]</span> gick han tillsammans med sina lrjungar ut <span class="textExplanation">[frn <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalem</a>]</span> till andra sidan av <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=25>Kidrondalen</a>. <mark>Dr</mark> lg en trdgrd <span class="textExplanation">[<a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=561>Getsemane</a>, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='26' data-verse='36' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt&nbsp;26:36</a>; <a class='popup-verse' data-book='41' data-chapter='14' data-verse='32' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark&nbsp;14:32</a>]</span> som han och lrjungarna gick in i.
Jesus svarade honom: &quot;Jag har talat ppet fr vrlden. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet <span class="textExplanation">[tempelomrdet]</span> <mark>dr</mark> judarna brukar samlas, jag har inte sagt ngot i hemlighet.
<mark>Dr</mark> korsfste de honom, och med honom tv andra, en p var sida med Jesus i mitten.
Mnga av de judiska invnarna i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalem</a> lste skylten, fr platsen <mark>dr</mark> Jesus korsfstes var nra staden, och den var skriven p hebreiska <span class="textExplanation">[judarnas och landets officiella sprk]</span>, latin <span class="textExplanation">[Romarrikets officiella sprk]</span> och grekiska <span class="textExplanation">[det gemensamma sprket inom hela romerska riket]</span>.
Nu fanns det en trdgrd intill den plats <mark>dr</mark> han hade blivit korsfst, och i trdgrden fanns en ny grav <span class="textExpansion">(strre grav byggd som ett monument, en minnesplats)</span>, <mark>dr</mark> nnu ingen hade blivit lagd.
D fick hon se <span class="textExpansion">(studerar hon noggrant)</span> tv nglar i vitt sitta <mark>dr</mark> Jesu kropp varit, en vid huvudet och en vid ftterna.
<span class="textExplanation">[Nyheten om Jesu uppstndelse hade redan ntt de judiska ledarna i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalem</a>, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='28' data-verse='11' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt&nbsp;28:11</a>. Det r kvll och lrjungarna r troligen samlade i samma vre rum som de firat den sista mltiden i. Emmausvandrarna har nyss kommit och berttat hur de mtt Jesus, se <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='24' data-verse='36' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk&nbsp;24:36</a>.]</span> P kvllen samma dag, den frsta veckodagen <span class="textExplanation">[sndagen d Jesus uppsttt]</span>, var lrjungarna tillsammans bakom stngda drrar av rdsla fr judarna. D kom Jesus och stod mitt bland dem och sade: &quot;Frid vare med er!&quot; <span class="textExplanation">[Den vanliga judiska hlsningsfrasen. Nu d Jesus just har uppsttt fr den frasen en djupare innebrd, nmligen att ta emot frsoningens vlsignelser.]</span>
<span class="textExplanation">[Jesus fortstter att tala till Petrus:]</span> &quot;Med all skerhet <span class="textExpansion">(amen, amen)</span> sger jag dig: Nr du var ung spnde du sjlv bltet om dig och gick vart du ville. Men nr du blir gammal ska du strcka ut dina hnder och ngon annan ska spnna bltet om dig <span class="textExpansion">(binda dig)</span> och fra dig <mark>dit</mark> du inte vill g.&quot;

Apostlagärningarna (2)

De <span class="textExplanation">[Paulus, Silas och Timoteus, se <a class='popup-verse' data-book='44' data-chapter='16' data-verse='40' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg&nbsp;16:40</a>]</span> tog vgen ver <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=159>Amfipolis</a> och <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=176>Apollonia</a> och kom till <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1256>Thessalonike</a>. <span class="textExplanation">[Man frdades vsterut p &quot;<a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1469>Via Egnatia</a>&quot;, den romerska huvudvgen som gick frn Byzantion, nuvarande Istanbul, nda till <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1111>Rom</a>. Mellan <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1040>Filippi</a> och <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1256>Thessalonike</a> r det 15 mil. Gick de till fots tog det fem dagar. Eftersom bara tv stder nmns, kan de ha frdats med hst eller sna. Fortfarande vrkte Paulus och Silas ryggar frn piskslagen i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1040>Filippi</a>, se <a class='popup-verse' data-book='44' data-chapter='16' data-verse='23' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg&nbsp;16:23</a>. <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1256>Thessalonike</a> var en av de strsta stderna i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=594>Grekland</a>. Den var en viktig handelsstad och ett kulturellt centrum med omkring 50000 invnare vid den hr tiden. Staden blev en bas fr missionen i detta omrde, se <a class='popup-verse' data-book='52' data-chapter='1' data-verse='7' data-chapterend='' data-verseend='8' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1&nbsp;Thess&nbsp;1:7&ndash;8</a>.]</span> <mark>Dr</mark> hade judarna en synagoga. <span class="textExplanation">[Enligt judisk tra<mark>dit</mark>ion krvdes det tio mn fr att kunna ha en egen synagoga. I <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1040>Filippi</a> fanns det bara ngra judiska kvinnor. Antagligen fanns det inte heller ngra synagogor i stderna <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=159>Amfipolis</a> och <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=176>Apollonia</a> som de passerat p vgen.]</span>
Vi sjlva seglade ut frn <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1040>Filippi</a> <span class="textExplanation">[frn hamnstaden <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=978>Neapolis</a>]</span> efter det osyrade brdets hgtid <span class="textExplanation">[som varade i sju dagar och som Paulus firar]</span>. Fem dagar senare trffade vi dem i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1280>Troas</a>, <mark>dr</mark> vi stannade i sju dagar. <span class="textExplanation">[Antagligen vntade de p bten som de skulle med.]</span>

Romarbrevet (1)

Jag har satt en ra i att frkunna evangeliet <mark>dr</mark> den Smordes <span class="textExpansion">(Kristi)</span> namn nnu inte r knt, s att jag inte bygger p en grund som ngon annan har lagt. <span class="textExplanation">[Anledningen till besket i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1111>Rom</a> r inte att bygga ngot nytt, det r egentligen bara en mellanlandning fr att g vidare vsterut till <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1209>Spanien</a>, se <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='24' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers&nbsp;24</a> och <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='28' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>28</a>.]</span>

1 Korintierbrevet (1)

Orsaken r att ni fortfarande r kttsliga <span class="textExplanation">[och lter er styras av knslor och omstndigheter]</span>. Fr s lnge det finns avund <span class="textExplanation">[den bakomliggande inre orsaken]</span> och strid <span class="textExplanation">[som r frukten av avundsjukan]</span> bland er, r ni d inte kttsliga och lever som alla andra <span class="textExplanation">[utan andens liv]</span>?

Kolosserbrevet (1)

Hr <span class="textExplanation">[i den nya skapelsen]</span> finns inte <br>hedning eller jude <span class="textExplanation">[ingen uppdelning i nationaliteter]</span>, <br>omskuren eller oomskuren <span class="textExplanation">[inga religisa frdelar]</span>, <br>barbar, skyt <span class="textExplanation">[inga kulturella skillnader]</span>, <br><span class="textExplanation">[Barbarer var ett folkslag som inte talade grekiska och ansgs vara ociviliserade. Skyter var det mest illa ansedda folkslaget, knt fr sin brutalitet och ansgs inte vara bttre n djur.]</span> slav <span class="textExpansion">(tjnare)</span> eller fri <span class="textExplanation">[inga sociala skillnader]</span>, utan den Smorde <span class="textExpansion">(Messias, Kristus)</span> r allt och i alla <span class="textExplanation">[dem som tagit emot honom som sin Frlsare]</span>.

Hebreerbrevet (3)

<mark>Dit</mark> gick Jesus in och ppnade vgen fr oss: <br>nr han blev versteprst fr evigt, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p samma stt som Melkisedek. <span class="textExplanation">[<a class='popup-verse' data-book='19' data-chapter='110' data-verse='4' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps&nbsp;110:4</a>; <a class='popup-verse' data-book='58' data-chapter='5' data-verse='6' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Heb&nbsp;5:6</a>, <a class='popup-verse' data-book='58' data-chapter='5' data-verse='10' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>10</a>; <a class='popup-verse' data-book='58' data-chapter='7' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='17' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>7:1&ndash;17</a>]</span> <span class="textExplanation">[Stycket avslutas med samma citat frn Psaltaren som inledde detta stycke i <a class='popup-verse' data-book='58' data-chapter='4' data-verse='6' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Heb&nbsp;4:6</a>. Huvudpongen r att en kristen mste vxa i tron och inte frbli omogen. Varningarna i Hebreerbrevet fljer ett stegrande mnster. Om en troende brjar driva bort frn Guds ord, se <a class='popup-verse' data-book='58' data-chapter='2' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='4' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Heb&nbsp;2:1&ndash;4</a>, leder det till ett hrt hjrta, se <a class='popup-verse' data-book='58' data-chapter='3' data-verse='7' data-chapterend='4' data-verseend='13' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Heb&nbsp;3:7&ndash;4:13</a>. Detta leder i sin tur till en ovillighet att hra, se <a class='popup-verse' data-book='58' data-chapter='5' data-verse='11' data-chapterend='6' data-verseend='20' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Heb&nbsp;5:11&ndash;6:20</a>. Lsningen r att hlla fast vid Gud och hoppet som liknas vid ett fast ankare. Nsta stycke gr vidare och frklarar hur Melkisedek r en frebild till Jesus.]</span>
<mark>Dr</mark> det finns ett testamente <span class="textExplanation">[samma ord som versatts &quot;frbund&quot; i fregende vers]</span> mste man visa att den som har upprttat det r dd.
Nu nr det finns frltelse fr dessa <span class="textExplanation">[synder]</span>, finns det inte lngre ngot <span class="textExplanation">[behov av]</span> offer fr synd.

Jakobs brev (2)

Se <span class="textExpansion">(tnk)</span> ocks p fartygen, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;som r s stora och drivs av hrda vindar, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nd styrs de med ett litet roder <mark>dit</mark> rorsmannen vill.
Fr <mark>dr</mark> det finns avund och sjlviskhet, <br><mark>dr</mark> finns det <span class="textExplanation">[ocks]</span> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;oordning <span class="textExpansion">(<mark>dr</mark> rder det frvirring, anarki, tumult)</span> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;och alla slags onda <span class="textExpansion">(tomma, meningslsa)</span> handlingar.

2 Petrusbrevet (1)

medan nglar som str hgre i makt och styrka inte uttalar ngra hnfulla domar mot dem infr Herren.

Uppenbarelseboken (8)

Jag ser <span class="textExpansion">(vet med exakthet)</span> var du bor, en plats <mark>dr</mark> Satan har sin tron <span class="textExpansion">(har inflytande och stark pverkan)</span>. nd hller du fast vid mitt namn <span class="textExplanation">[vgrar tillbe och kalla den romerska kejsaren fr Gud, utan hller fast vid att Jesus r Herre]</span>. Du har inte frnekat din tro p mig, inte ens i de dagar nr Antipas, mitt trogna vittne, ddades <span class="textExplanation">[fick lida martyrdden]</span> hos er <span class="textExplanation">[i er stad]</span> <mark>dr</mark> Satan bor. <span class="textExplanation">[P <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1445>altaret</a> i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1035>Pergamon</a> offrade man till alla tnkbara avgudar, och frmst av dem var den strsta grekiska guden Zeus. Hans altare fanns centralt och det r antagligen det som refereras till som &quot;Satans tron&quot;. Det var hr pastorn i frsamlingen, Antipas, hade ftt lida martyrdden d han vgrat tillbe kejsaren. Enligt legenden hade han bun<mark>dit</mark>s inuti en kopparoxe och brnts ihjl under ockult tillbedjan, omkring 92 e.Kr., ett par r innan Johannes skrev detta brev. Detta altare hittades i slutet p artonhundratalet av tyska arkeologer. Det frdes till Berlin <mark>dr</mark> det restaurerades och byggdes upp p <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1433>Pergamonmuseet</a>.]</span>
Deras lik ska bli liggande p gatan i den stora stad som andligt <span class="textExpansion">(bildligt, symboliskt)</span> talat kallas <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1205>Sodom</a> och <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=461>Egypten</a> och <mark>dr</mark> ven deras Herre blev korsfst. <span class="textExplanation">[Jesus korsfstes strax utanfr <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalem</a>, se <a class='popup-verse' data-book='58' data-chapter='11' data-verse='12' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Heb&nbsp;11:12</a>. Det r troligt att &quot;den stora staden&quot; syftar p den verkliga staden <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalem</a>. Det r den stad <mark>dr</mark> templet str. De symboliska namnen refererar till platser som Gud tidigare i historien dmt. Staden <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1205>Sodom</a> var knd fr sin synd, och d srskilt sexuella perversiteter, se <a class='popup-verse' data-book='1' data-chapter='19' data-verse='' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1&nbsp;Mos&nbsp;19</a>. <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=461>Egypten</a> var ett land som frtryckte Guds folk i slaveri, se <a class='popup-verse' data-book='2' data-chapter='7' data-verse='' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2&nbsp;Mos&nbsp;7&ndash;12</a>.]</span>
Kvinnan flydde d ut i knen, <mark>dr</mark> hon har en plats som Gud berett fr henne s att hon fick sitt uppehlle <mark>dr</mark> i 1 260 dagar <span class="textExplanation">[motsvarar 3,5 r 42 mnader med 30 dagar i varje mnad]</span>. <span class="textExplanation">[Flykten beskrivs mer i detalj i <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='13' data-chapterend='' data-verseend='14' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers&nbsp;13&ndash;14</a>.]</span>
Men kvinnan fick den stora rnens bda vingar fr att flyga ut till sin plats i knen, <mark>dr</mark> hon skyddad frn ormen fr sitt uppehlle under en tid, tider och en halv tid <span class="textExplanation">[3,5 r]</span>. <span class="textExplanation">[Flykten till knen, som omnmndes i <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='6' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers&nbsp;6</a>, beskrivs nu mer detaljerat. Bilden med rnen och knen r bekant. Nr Gud samtalar med Mose, efter uttget ur <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=461>Egypten</a>, anvnder han just bilden med &quot;rnvingar&quot; fr att beskriva hur han frde dem tryggt genom knen fram till <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1463>Sinai berg</a>, se <a class='popup-verse' data-book='2' data-chapter='19' data-verse='4' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2&nbsp;Mos&nbsp;19:4</a>. Eftersom rnen beskrivs som &quot;den stora rnen&quot;, kan den syfta p rnen som beskrivs i <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='8' data-verse='13' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;8:13</a>. Lser man Jesu tal om sista tiden i Matteus 24-25 parallellt med Uppenbarelseboken, kan det vara nu som Jesu uppmaning i <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='24' data-verse='16' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt&nbsp;24:16</a> om att fly till bergen gr i uppfyllelse. Detta r enda gngen uttrycket &quot;en tid, tider och en halv tid&quot; anvnds i Uppenbarelseboken. Uttrycket terfinns i Daniels bok, se <a class='popup-verse' data-book='27' data-chapter='7' data-verse='25' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Dan&nbsp;7:25</a>; <a class='popup-verse' data-book='27' data-chapter='12' data-verse='7' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>12:7</a>. Utifrn parallellstllet motsvarar tiden 1 260 dagar, se <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='12' data-verse='6' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;12:6</a>. Tiden 3,5 r beskrivs p tre olika stt i ett kiastiskt mnster: <br>42 mnader <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='11' data-verse='2' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;11:2</a>. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 260 dagar <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='11' data-verse='3' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;11:3</a>. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 260 dagar <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='12' data-verse='6' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;12:6</a>. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En tid, tider och en halv tid <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='12' data-verse='14' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;12:14</a>. <br>42 mnader <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='13' data-verse='5' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;13:5</a>.]</span>
Det r de som inte har beflckat sig med kvinnor, fr de r jungfrur, dessa som fljer Lammet vart det n gr. <span class="textExplanation">[Talar symboliskt om att de varit trogna Jesus, se <a class='popup-verse' data-book='47' data-chapter='11' data-verse='2' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2&nbsp;Kor&nbsp;11:2</a>.]</span> De r frikpta frn mnniskorna som en frstlingsfrukt t Gud och Lammet.
Hr krvs ett sinne med vishet: de sju huvudena r sju berg som kvinnan sitter p. <span class="textExplanation">[<a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1111>Rom</a> var byggt p sju kullar, men det r inte enda tolkningen.]</span> De r ocks sju kungar.
Djvulen som hade frlett dem kastades sedan i sjn av eld och svavel <mark>dr</mark> ocks vilddjuret <span class="textExplanation">[frn havet, se Upp 13:1-10]</span> och den falske profeten <span class="textExplanation">[vilddjuret frn jorden, se Upp 13:11-18, redan]</span> r <span class="textExplanation">[<a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='19' data-verse='20' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;19:20</a>]</span>. <mark>Dr</mark> ska de plgas dag och natt i evigheters evighet. <span class="textExplanation">[Alla ondskans krafter som introducerades en och en har nu blivit besegrade en och en i omvnd ordning. nnu ett kiastiskt drag i Uppenbarelseboken. Draken introduceras, se <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='12' data-verse='' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;12</a>. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;De tv vilddjuren trder fram, Upp 13. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=251>Babylon</a>, den prostituerade kvinnan, beskrivs, kap 14-16. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=251>Babylon</a> frgrs, se <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='17' data-verse='1' data-chapterend='19' data-verseend='10' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;17:1&ndash;19:10</a>. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;De tv vilddjuren kastas i eldsjn, se <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='19' data-verse='11' data-chapterend='' data-verseend='21' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;19:11&ndash;21</a>. <br>Draken kastas i eldsjn, se <a class='popup-verse' data-book='66' data-chapter='20' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='10' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp&nbsp;20:1&ndash;10</a>. Scenen r nu redo fr en ny vrld!]</span>Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.