2006 – ἐπιτήδειος (epitedeios)

nödvändiga behov


Typ:
Grekiska: ἐπιτήδειος
Med latinska bokstäver:     epitedeios
Fonetiskt: ep·ee·tay·di·os
Ursprung: Från epitedes (enough)
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

things which are needful (1)

Engelsk beskrivning

  1. Fit, suitable, convenient, advantageous.
  2. Needful, esp. Of the necessities of life.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


och någon av er säger till honom: "Gå i frid!" [Den vanliga judiska frasen för farväl.] "Håll dig varm och ät så att du blir riktigt mätt." Till vilken nytta är det om han inte ger honom det som är nödvändigt för kroppen?Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.