äldre (4)

I kategori:     åldrar

Ord i kategorin äldre

vara gammal, åldras (zaqen) – H2204

gammal (zaqen) – H2205

gammal (jashan) – H3465

gammal man (presbutes) – G4246