Hebreerbrevet 12:24

till Jesus, förmedlaren av ett förnyat förbund [det första förbundets medlare var Moses],
och det renande blod som talar starkare än Abels blod.
[Det första förbundets blod var det offerblod som Moses vid Sinai stänkte på Israels folk. Förbundet med de återkommande syndoffren kunde aldrig rena från synd på det sätt som Jesu blod gör, se Heb 9:24–25. Abels blod ropar från marken efter hämnd, i kontrast till Jesu blod som ropar efter nåd och förlåtelse för våra synder, se 1 Mos 4:10. Abels offer av ett djur, till skillnad från Kains offer av grödor, är också en första svag skuggbild på Jesu blodsoffer, där Jesu blod talar mycket starkare, se 1 Mos 9:12–14.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   διαθήκης   νέας   μεσίτῃ   Ἰησοῦ   καὶ   αἵματι   ῥαντισμοῦ   κρεῖττον   λαλοῦντι   παρὰ   τὸν   Ἅβελ.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   διαθήκης   νέας   μεσίτῃ   Ἰησοῦ   καὶ   αἵματι   ῥαντισμοῦ   κρεῖττον   λαλοῦντι   παρὰ   τὸν   Ἅβελ.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 12 ord, NA har 13 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1242 διαθήκης (diatheke)
förbund, testamente, bestämmelse of a covenant
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3501 νέας (neos, comparative, neoteros)
nytt, yngre, yngre man, yngre kvinn... new
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
A-GSF
G3316 μεσίτῃ (mesites)
medlare [the] mediator,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus to Jesus,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0129 αἵματι (haima)
blod to [the] blood
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G4473 ῥαντισμοῦ (rhantismos)
blodsbestänkt, renande blod of sprinkling
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2908 κρεῖττον (kreisson)
bättre better thing
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Jämförande jämförande
A-ASN-C
G2980 λαλοῦντι (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst... speaking
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
V-PAP-DSM
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på... than
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne that of
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0006 Ἅβελ.¶ (Abel)
Abel Abel.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)