Andra Timoteusbrevet 1:13

Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha de ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὑποτύπωσιν   ἔχε   ὑγιαινόντων   λόγων   ὧν   παρ᾽   ἐμοῦ   ἤκουσας   ἐν   πίστει   καὶ   ἀγάπῃ   τῇ   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 16 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5296 Ὑποτύπωσιν (hupotuposis)
exempel [The] pattern
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2192 ἔχε (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... do retain
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G5198 ὑγιαινόντων (hugiaino)
vara frisk, vara hel, vara sund of sound
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
V-PAP-GPM
G3056 λόγων (logos)
ord, resonemang words,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3739 ὧν (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
R-GPM
G3844 παρ᾽ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... from
Preposition Preposition
PREP
G1700 ἐμοῦ (emou)
mig, min, mina me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. neut. första person gen. singularis neutrum
S-1SGSN
G0191 ἤκουσας (akouo)
höra, lyssna you did hear,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-AAI-2S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G4102 πίστει (pistis)
tro, tillit, trofasthet [the] faith
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0026 ἀγάπῃ (agape)
kärlek, osjälvisk och utgivande love
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det that [are]
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G5547 Χριστῷ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ· (Iesous)
Jesus Jesus.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)