Andra Timoteusbrevet 1:12

Det är därför jag får lida allt detta. Jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att han har makt att bevara det som blivit anförtrott till mig, och som jag har överlåtit [till Honom] fram till denna dag.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

δι᾽   ἣν   αἰτίαν   καὶ   ταῦτα   πάσχω,   ἀλλ᾽   οὐκ   ἐπαισχύνομαι·   οἶδα   γὰρ   ᾧ   πεπίστευκα   καὶ   πέπεισμαι   ὅτι   δυνατός   ἐστιν   τὴν   παραθήκην   μου   φυλάξαι   εἰς   ἐκείνην   τὴν   ἡμέραν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför For
Preposition Preposition
PREP
G3739 ἣν (hos, he, ho)
vem this
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
R-ASF
G0156 αἰτίαν (aitia)
anledning, orsak, anklagelse reason
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G3958 πάσχω, (pascho, patho, pentho, used, tenses)
utstå lidande I suffer.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men But
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1870 ἐπαισχύνομαι· (epaischunomai)
skämmas I am ashamed;
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-PNI-1S
G1492 οἶδα (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... I know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3739 (hos, he, ho)
vem in whom
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
R-DSM
G4100 πεπίστευκα (pisteuo)
att tro I have believed,
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3982 πέπεισμαι (peitho)
övertala, bli övertygad I have been persuaded
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. första person singularis
V-RPI-1S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1415 δυνατός (dunatos)
möjligt, förmå, mäktig, stark, kraf ... able
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är He is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3866 παραθήκην (paratheke)
förtroende, tillit, anförtro deposit entrusted
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1473 μου (ego)
av mig of me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G5442 φυλάξαι (phulasso)
vakta, hålla to guard
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G1565 ἐκείνην (ekeinos)
den that [very]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
D-ASF
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2250 ἡμέραν.¶ (hemera)
dag, daglig day.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)