Kolosserbrevet 2:1

Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har för er [de troende i Kolossai] och för dem i Laodikeia [den större närbelägna staden i nordväst där brevet också skulle läsas upp, se Kol 4:16; Upp 3:14–22] och för alla som inte har träffat mig personligen.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Θέλω   γὰρ   ὑμᾶς   εἰδέναι   ἡλίκον   ἀγῶνα   ἔχω   ὑπὲρ   ὑμῶν   καὶ   τῶν   ἐν   Λαοδικείᾳ   καὶ   ὅσοι   οὐχ   ἑόρακαν   τὸ   πρόσωπόν   μου   ἐν   σαρκί,  

Textus Receptus (TR)

Θέλω   γὰρ   ὑμᾶς   εἰδέναι   ἡλίκον   ἀγῶνα   ἔχω   ὑπὲρ   ὑμῶν   καὶ   τῶν   ἐν   Λαοδικείᾳ   καὶ   ὅσοι   οὐχ   ἑόρακαν   τὸ   πρόσωπόν   μου   ἐν   σαρκί,  

Grundtextkommentarer

TR har 21 ord, NA har 22 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2309 Θέλω (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska I want
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G1492 εἰδέναι (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... to have known
VERB Verb
perf. aktiv inf. perfekt aktiv infinitiv
V-RAN
G2245 ἡλίκον (helikos)
hur stor, vilken stor how great
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
I-ASM
G0073 ἀγῶνα (agon)
kamp, tävling, lopp a struggle
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2192 ἔχω (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... I am having
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G5228 ὑπὲρ (huper)
för for
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2993 Λαοδικείᾳ (Laodikeia)
Laodikeia Laodicea,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
Plats (plats)
N-DSF-L
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3745 ὅσοι (hosos)
så länge as many as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
K-NPM
G3756 οὐχ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3708 ἑόρακαν (horao)
se have seen
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-RAI-3P
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4383 πρόσωπόν (prosopon)
ansikte face
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1473 μου (ego)
av mig of me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G4561 σαρκί, (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet [the] flesh,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)