Kolosserbrevet 2:2

För jag önskar att de ska bli styrkta (uppmuntrade) i sina hjärtan och förenade (sammanhållna) i kärlek [som är osjälvisk och utgivande] och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse som ger rätt insikt i Guds mysterium (hemlighet) den Smorde (Messias, Kristus).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἵνα   παρακληθῶσιν   αἱ   καρδίαι   αὐτῶν   συμβιβασθέντες   ἐν   ἀγάπῃ   καὶ   εἰς   πᾶν   πλοῦτος   τῆς   πληροφορίας   τῆς   συνέσεως   εἰς   ἐπίγνωσιν   τοῦ   μυστηρίου   τοῦ   θεοῦ   Χριστοῦ,  

Textus Receptus (TR)

ἵνα   παρακληθῶσιν   αἱ   καρδίαι   αὐτῶν   συμβιβασθέντες   ἐν   ἀγάπῃ   καὶ   εἰς   πᾶν   πλοῦτος   τῆς   πληροφορίας   τῆς   συνέσεως   εἰς   ἐπίγνωσιν   τοῦ   μυστηρίου   τοῦ   θεοῦ   καὶ   πατρὸς   καὶ   τοῦ   Χριστοῦ,  

Grundtextkommentarer

NA har 23 ord, TR har 24 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3870 παρακληθῶσιν (parakaleo)
bönfalla, trösta may be encouraged
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-APS-3P
G3588 αἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis femininum
T-NPF
G2588 καρδίαι (kardia)
hjärta, inre hearts
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
N-NPF
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G4822 συμβιβασθέντες (sumbibazo)
bevisa, förstå being knit together
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-APP-NPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0026 ἀγάπῃ (agape)
kärlek, osjälvisk och utgivande love,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3956 πᾶν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G4149 πλοῦτος (ploutos)
rikedom richness
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G4136 πληροφορίας (plerophoria)
övertygande, försäkran full assurance
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G4907 συνέσεως (sunesis)
förstånd of understanding,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G1922 ἐπίγνωσιν (epignosis)
kunskap, insikt, förståelse [the] knowledge
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G3466 μυστηρίου (musterion)
mysterium, hemlighet mystery
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G5547 Χριστοῦ, (Christos)
den Smorde, Kristus [which is] Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)