Filipperbrevet 4:15

Ni vet ju själva, filipper, att när evangeliet (det glada budskapet) var nytt och jag hade lämnat Makedonien, då var det ingen annan församling än er som gick in i gemenskap med mig (partnerskap) och öppnade upp ett konto så att man kunde föra bok över utgivet och mottaget.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

οἴδατε   δὲ   καὶ   ὑμεῖς,   Φιλιππήσιοι,   ὅτι   ἐν   ἀρχῇ   τοῦ   εὐαγγελίου,   ὅτε   ἐξῆλθον   ἀπὸ   Μακεδονίας,   οὐδεμία   μοι   ἐκκλησία   ἐκοινώνησεν   εἰς   λόγον   δόσεως   καὶ   λήμψεως   εἰ   μὴ   ὑμεῖς   μόνοι·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 27 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἴδατε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... Know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-RAI-2P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμεῖς, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G5374 Φιλιππήσιοι, (Philippesios)
filipper, invånare i staden Filippi ... Philippians,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
Plats (plats)
N-VPM-LG
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0746 ἀρχῇ (arche)
begynnelsen, början, furste, först, ... [the] beginning
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G2098 εὐαγγελίου, (euaggelion)
evangeliet, evangelium – de glada n ... gospel,
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3753 ὅτε (hote)
när, medans when
Adverb Adverb
ADV
G1831 ἐξῆλθον (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... I went out
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3109 Μακεδονίας, (Makedonia)
Makedonien Macedonia,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G3762 οὐδεμία (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget not one
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
Nominativ nominativ
A-NSF-N
G1473 μοι (ego)
mig with me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G1577 ἐκκλησία (ekklesia)
församling, kyrka, folksamling, fol ... church
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2841 ἐκοινώνησεν (koinoneo)
fått del i, ta del av partnered
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot with regard to
Preposition Preposition
PREP
G3056 λόγον (logos)
ord, resonemang [the] matter
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1394 δόσεως (dosis)
givande, gåva of giving
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3028 λήμψεως (lepsis)
mottagande receiving,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida except
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... only
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G3441 μόνοι· (monos)
endast, ensam, bara alone.
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)