Apostlagärningarna 28:8

Publius far låg just då sjuk i feberattacker och svår diarré (dysenteri). Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom.
[Det är troligt att Publicus far led av brucellos som smittar via getmjölk. Sjukdomen kallas än i dag för just Maltafeber. Lukas använder feber i plural vilket exakt beskriver den svängande febern som karaktäriserar sjukdomsförloppet. Efter inkubationstiden stiger febern till 39-40 grader. Den ligger sedan på denna nivå under två veckor för att därefter sjunka under någon veckas tid. Febern kan fortsätta att pendla på detta sätt under tre till fyra månader.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἐγένετο   δὲ   τὸν   πατέρα   τοῦ   Ποπλίου   πυρετοῖς   καὶ   δυσεντερίῳ   συνεχόμενον   κατακεῖσθαι·   πρὸς   ὃν   ὁ   Παῦλος   εἰσελθὼν   καὶ   προσευξάμενος,   ἐπιθεὶς   τὰς   χεῖρας   αὐτῷ,   ἰάσατο   αὐτόν.¶  

Textus Receptus (TR)

Ἐγένετο   δὲ   τὸν   πατέρα   τοῦ   Ποπλίου   πυρετοῖς   καὶ   δυσεντερίῳ   συνεχόμενον   κατακεῖσθαι·   πρὸς   ὃν   ὁ   Παῦλος   εἰσελθὼν   καὶ   προσευξάμενος,   ἐπιθεὶς   τὰς   χεῖρας   αὐτῷ,   ἰάσατο   αὐτόν.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 23 ord, NA har 24 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096
Ἐγένετο (Egeneto)
vara, ske, bli, bli gjort, komma
It came to pass
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. ind. andra aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2ADI-3S
G1161
δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ...
then,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588
τὸν (ton)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3962
πατέρα (patera)
fader, far
father
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588
τοῦ (toy)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G4196
Ποπλίου (Poplioy)
Publius
of Publius,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G4446
πυρετοῖς (pyretois)
feber
with fevers
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1420
δυσεντερίῳ (dysenterio)
svår diarré
with dysentery
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G4912
συνεχόμενον (synechomenon)
hålla samman
oppressed,
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-PPP-ASM
G2621
κατακεῖσθαι· (katakeisthai.)
ligga, ligga till bords, sängliggan ...
[was] lying,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. inf. presens medium eller passiv-deponent infinitiv
V-PNN
G4314
πρὸς (pros)
till
to
Preposition Preposition
PREP
G3739
ὃν (on)
vem
whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G3588
(o)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3972
Παῦλος (Paylos)
Paulus
Paul,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1525
εἰσελθὼν (eiselthon)
komma
having entered
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4336
προσευξάμενος, (proseyxamenos,)
be
having prayed,
VERB Verb
aorist medium-dep. part. aorist medium-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-ADP-NSM
G2007
ἐπιθεὶς (epitheis)
lägga på, lägga till
having laid
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3588
τὰς (tas)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G5495
χεῖρας (cheiras)
hand
hands
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G0846
αὐτῷ, (ayto,)
honom, dem, henne, den, det
on him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2390
ἰάσατο (iasato)
hela, bli botad
healed
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G0846
αὐτόν.¶ (ayton.)
honom, dem, henne, den, det
him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)