Apostlagärningarna 28:7

I trakten runt den platsen fanns fält (egendomar) som tillhörde den högst uppsatte mannen på ön som hette Publius. Han tog vänligt emot oss [Paulus, Lukas och Aristarchus, se Apg 27:2] som sina gäster i tre dagar. [Beteckningen för Publius position "den högst uppsatte", gr. protos, förekommer i inskrifter på Malta.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἐν   δὲ   τοῖς   περὶ   τὸν   τόπον   ἐκεῖνον   ὑπῆρχεν   χωρία   τῷ   πρώτῳ   τῆς   νήσου,   ὀνόματι   Ποπλίῳ,   ὃς   ἀναδεξάμενος   ἡμᾶς   τρεῖς   ἡμέρας   φιλοφρόνως   ἐξένισεν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 22 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722
Ἐν (En)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ...
In
Preposition Preposition
PREP
G1161
δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ...
now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588
τοῖς (tois)
–, den, det
the [parts]
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G4012
περὶ (peri)
omkring, runtom
around
Preposition Preposition
PREP
G3588
τὸν (ton)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G5117
τόπον (topon)
plats, trakt, ställe, tillfälle, ut ...
place,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1565
ἐκεῖνον (ekeinon)
den
that [one],
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
D-ASM
G5225
ὑπῆρχεν (yperchen)
finns, bli ägd, börja under
were
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G5564
χωρία (choria)
plats
lands
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G3588
τῷ (to)
–, den, det
[belonging] to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G4413
πρώτῳ (proto)
först, främst
chief
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G3588
τῆς (tes)
–, den, det
of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G3520
νήσου, (nesoy,)
ö
island,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3686
ὀνόματι (onomati)
namn
named
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G4196
Ποπλίῳ, (Poplio,)
Publius
Publius,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G3739
ὃς (os)
vem
who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G0324
ἀναδεξάμενος (anadexamenos)
motta
having received
VERB Verb
aorist medium-dep. part. aorist medium-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-ADP-NSM
G1473
ἡμᾶς (emas)
jag, mig, min, mitt
us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G5140
τρεῖς (treis)
3, tre
three,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
A-APF
G2250
ἡμέρας (emeras)
dag, daglig
days
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G5390
φιλοφρόνως (philophronos)
vänligt
hospitably
Adverb Adverb
ADV
G3579
ἐξένισεν.¶ (exenisen.)
gästa, förundra sig, förvåna
entertained [us].
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)