Apostlagärningarna 28:4

När de infödda såg ormen hänga från hans hand, sa de till varandra: "Den där mannen är säkert en mördare. Trots att han blev räddad från havet lät inte Rättvisan (gr. Dike) honom leva." [Dike var den moraliska rättvisans gudinna i den grekiska mytologin.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὡς   δὲ   εἶδον   οἱ   βάρβαροι   κρεμάμενον   τὸ   θηρίον   ἐκ   τῆς   χειρὸς   αὐτοῦ,   πρὸς   ἀλλήλους   ἔλεγον·   πάντως   φονεύς   ἐστιν   ὁ   ἄνθρωπος   οὗτος,   ὃν   διασωθέντα   ἐκ   τῆς   θαλάσσης   ἡ   δίκη   ζῆν   οὐκ   εἴασεν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 31 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613
Ὡς (Os)
som
When
Konj. Konjunktion
CONJ
G1161
δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ...
then
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492
εἶδον (eidon)
veta, känna till, förstå, se, skåda ...
saw
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G3588
οἱ (oi)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0915
βάρβαροι (barbaroi)
lokalbefolkning, infödd, barbar
natives
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G2910
κρεμάμενον (kremamenon)
hänga
hanging
VERB Verb
pres. medium part. presens medium particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
V-PMP-ASN
G3588
τὸ (to)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G2342
θηρίον (therion)
vilddjur
beast
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1537
ἐκ (ek)
av, från, ut ur, med, på
from
Preposition Preposition
PREP
G3588
τῆς (tes)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G5495
χειρὸς (cheiros)
hand
hand
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0846
αὐτοῦ, (aytoy,)
honom, dem, henne, den, det
of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G4314
πρὸς (pros)
till
to
Preposition Preposition
PREP
G0240
ἀλλήλους (alleloys)
varandra
one another
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
C-APM
G3004
ἔλεγον· (elegon.)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ...
they were saying,
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G3843
πάντως (pantos)
i alla händelser
By all means
Adverb Adverb
ADV
G5406
φονεύς (phoneys)
mördare
a murderer
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1510
ἐστιν (estin)
är
is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588
(o)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0444
ἄνθρωπος (anthropos)
människa
man
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3778
οὗτος, (oytos,)
detta, denne, han, det samma, denne ...
this,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G3739
ὃν (on)
vem
whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G1295
διασωθέντα (diasothenta)
bli fullständigt hel, räddad, fräls ...
having been saved
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-APP-ASM
G1537
ἐκ (ek)
av, från, ut ur, med, på
from
Preposition Preposition
PREP
G3588
τῆς (tes)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2281
θαλάσσης (thalasses)
hav, sjö
sea,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588
(e)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1349
δίκη (dike)
straffad, dömd
Justice
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2198
ζῆν (zen)
leva, levande
to live
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3756
οὐκ (oyk)
inte
not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1439
εἴασεν.¶ (eiasen.)
tillåta, låta, lät
has permitted.
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)