Apostlagärningarna 18:8

Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. [Paulus nämner honom i 1 Kor 1:14 som en av de få personer han själv döpte.] Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes.
[En av dessa var Erastus, som ansvarade för stadens finanser, se Rom 16:23. Hans namn har hittats på en samtida inskription som berättar att han med egna medel bekostade att stenlägga en gata nordost om teatern.
Paulus talar inte så mycket om dopet, men vi ser hur det motsvarar den judiska omskärelsen och är ett tecken på att en person trätt in i den kristna gemenskapen.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Κρίσπος   δὲ   ὁ   ἀρχισυνάγωγος   ἐπίστευσεν   τῷ   κυρίῳ   σὺν   ὅλῳ   τῷ   οἴκῳ   αὐτοῦ,   καὶ   πολλοὶ   τῶν   Κορινθίων   ἀκούοντες   ἐπίστευον   καὶ   ἐβαπτίζοντο.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2921 Κρίσπος (Krispos)
Crispus Crispus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0752 ἀρχισυνάγωγος (archisunagogos)
synagogföreståndare ruler of the synagogue,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4100 ἐπίστευσεν (pisteuo)
att tro believed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det in the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G4862 σὺν (sun)
med, tillsammans with
Preposition Preposition
PREP
G3650 ὅλῳ (holos)
alla, hela, varje stund, allihop, g ... all
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3624 οἴκῳ (oikos)
hus, hem, familj household
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G0846 αὐτοῦ, (autos)
honom, dem, henne, den, det of him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4183 πολλοὶ (polus)
många, mycket, stor many
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G2881 Κορινθίων (Korinthios)
korintier Corinthians
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Plats (plats)
N-GPM-LG
G0191 ἀκούοντες (akouo)
höra, lyssna hearing,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G4100 ἐπίστευον (pisteuo)
att tro were believing
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0907 ἐβαπτίζοντο.¶ (baptizo)
döpa, tvätta were baptized.
VERB Verb
imp. pass. ind. imperfekt passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IPI-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)