Apostlagärningarna 18:7

Han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som vördade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   μεταβὰς   ἐκεῖθεν   εἰσῆλθεν   εἰς   οἰκίαν   τινὸς   ὀνόματι   Τιτίου   Ἰούστου   σεβομένου   τὸν   θεόν,   οὗ   ἡ   οἰκία   ἦν   συνομοροῦσα   τῇ   συναγωγῇ.  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   μεταβὰς   ἐκεῖθεν   εἰσῆλθεν   εἰς   οἰκίαν   τινὸς   ὀνόματι   Τιτίου   Ἰούστου   σεβομένου   τὸν   θεόν,   οὗ   ἡ   οἰκία   ἦν   συνομοροῦσα   τῇ   συναγωγῇ.  

Grundtextkommentarer

TR har 18 ord, NA har 20 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3327 μεταβὰς (metabaino)
lämna, flytta, övergått having departed
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1564 ἐκεῖθεν (ekeithen)
därifrån from there
Adverb Adverb
ADV
G1525 εἰσῆλθεν (eiserchomai)
komma he entered
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to [the]
Preposition Preposition
PREP
G3614 οἰκίαν (oikia)
hus, hem, hushåll, från huset house
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G5100 τινὸς (tis)
något, någon, några of a certain one
Obestämt pron. Obestämt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
X-GSM
G3686 ὀνόματι (onoma)
namn named
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G6084 Τιτίου (Titiou)
Titius Titius
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G2459 Ἰούστου (Ioustos)
Justus Justus,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G4576 σεβομένου (sebomai)
tillbedjan worshiping
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PNP-GSM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2316 θεόν, (theos)
Gud God,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem of whom
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
R-GSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G3614 οἰκία (oikia)
hus, hem, hushåll, från huset house
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G4927 συνομοροῦσα (sunomoreo)
ligga intill adjoining
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
V-PAP-NSF
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G4864 συναγωγῇ. (sunagoge)
synagoga, församling synagogue.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)