Johannesevangeliet 8:19

Då började de fråga honom: "Var är din fader?"
Jesus svarade: "Ni känner varken mig eller min Fader. Om ni kände (hade en klar förståelse av) mig, så skulle ni också känna min Fader."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἔλεγον   οὖν   αὐτῷ·   ποῦ   ἐστιν   ὁ   πατήρ   σου;¶   Ἀπεκρίθη   Ἰησοῦς·   οὔτε   ἐμὲ   οἴδατε   οὔτε   τὸν   πατέρα   μου.   εἰ   ἐμὲ   ᾔδειτε   καὶ   τὸν   πατέρα   μου   ἂν   ᾔδειτε.  

Textus Receptus (TR)

ἔλεγον   οὖν   αὐτῷ·   ποῦ   ἐστιν   ὁ   πατήρ   σου;¶   Ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς·   οὔτε   ἐμὲ   οἴδατε   οὔτε   τὸν   πατέρα   μου.   εἰ   ἐμὲ   ᾔδειτε   καὶ   τὸν   πατέρα   μου   ἂν   ᾔδειτε.  

Grundtextkommentarer

NA har 26 ord, TR har 27 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 ἔλεγον (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... They were saying
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G4226 ποῦ (pou)
var Where
Adverb Adverb
Frågande Frågande
ADV-I
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3962 πατήρ (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 σου;¶ (su)
du, ni, er of You?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G0611 Ἀπεκρίθη (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3777 οὔτε (oute)
varken, inte heller Neither
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G1473 ἐμὲ (ego)
mig Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G1492 οἴδατε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... you know,
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-RAI-2P
G3777 οὔτε (oute)
varken, inte heller nor
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3962 πατέρα (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1473 μου. (ego)
av mig of Me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1473 ἐμὲ (ego)
mig Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G1492 ᾔδειτε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... you had known,
VERB Verb
2:a pl. perf. aktiv ind. andra pluskvamperfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-2LAI-2P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3962 πατέρα (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1473 μου (ego)
av mig of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... then would
Partikel Partikel
PRT
G1492 ᾔδειτε. (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... you have known.
VERB Verb
2:a pl. perf. aktiv ind. andra pluskvamperfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-2LAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)