Johannesevangeliet 8:20

Dessa ord talade Jesus vid tempelkistan [på det tempelområde där även kvinnorna vistades och där frivilliga offer togs upp], när han undervisade på tempelplatsen. Men ingen grep (lade sin hand på) honom, eftersom hans stund inte var inne.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ταῦτα   τὰ   ῥήματα   ἐλάλησεν   ἐν   τῷ   γαζοφυλακίῳ   διδάσκων   ἐν   τῷ   ἱερῷ,   καὶ   οὐδεὶς   ἐπίασεν   αὐτόν,   ὅτι   οὔπω   ἐληλύθει   ἡ   ὥρα   αὐτοῦ.¶  

Textus Receptus (TR)

ταῦτα   τὰ   ῥήματα   ἐλάλησεν   ὁ   Ἰησοῦς   ἐν   τῷ   γαζοφυλακίῳ   διδάσκων   ἐν   τῷ   ἱερῷ,   καὶ   οὐδεὶς   ἐπίασεν   αὐτόν,   ὅτι   οὔπω   ἐληλύθει   ἡ   ὥρα   αὐτοῦ.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 21 ord, TR har 23 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... These
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G4487 ῥήματα (rhema)
ord, talat ord, uttalande, ordspråk ... declarations
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G2980 ἐλάλησεν (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... He spoke
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G1049 γαζοφυλακίῳ (gazophulakion)
offerkista treasury,
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G1321 διδάσκων (didasko)
undervisa, lära teaching
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G2411 ἱερῷ, (hieron)
helgedom, tempelområde, tempel temple;
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3762 οὐδεὶς (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget no one
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Nominativ nominativ
A-NSM-N
G4084 ἐπίασεν (piazo)
gripa, arrestera, fånga seized
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G0846 αὐτόν, (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3768 οὔπω (oupo)
inte ännu not yet
Adverb Adverb
Nominativ nominativ
ADV-N
G2064 ἐληλύθει (erchomai)
anlända, komma, gå had come
VERB Verb
2:a pl. perf. aktiv ind. andra pluskvamperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2LAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G5610 ὥρα (hora)
timme, ögonblick hour
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G0846 αὐτοῦ.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)