Lukasevangeliet 5:33

De [fariséerna] sa till honom: "Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner (regelbundna böner för specifika behov), och det gör fariséernas lärjungar också, men dina lärjungar äter och dricker."
[Man syftar antagligen på den fest som Jesus och lärjungarna besökte hos den nyfrälste Matteus, se vers 29. Kanske råkade den infalla på en måndag eller torsdag, som var de rättrogna judarnas fastedagar. Man kunde dock inte anklaga Jesu lärjungar för att inte be, och nämner inget om det.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

οἱ   δὲ   εἶπαν   πρὸς   αὐτόν·   οἱ   μαθηταὶ   Ἰωάννου   νηστεύουσιν   πυκνὰ   καὶ   δεήσεις   ποιοῦνται,   ὁμοίως   καὶ   οἱ   τῶν   Φαρισαίων,   οἱ   δὲ   σοὶ   ἐσθίουσιν   καὶ   πίνουσιν.¶  

Textus Receptus (TR)

οἱ   δὲ   εἶπαν   πρὸς   αὐτόν·   διὰ   τί   οἱ   μαθηταὶ   Ἰωάννου   νηστεύουσιν   πυκνὰ   καὶ   δεήσεις   ποιοῦνται,   ὁμοίως   καὶ   οἱ   τῶν   Φαρισαίων,   οἱ   δὲ   σοὶ   ἐσθίουσιν   καὶ   πίνουσιν.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 24 ord, TR har 26 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπαν (epo)
tala, skicka ut ljud they said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτόν· (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3101 μαθηταὶ (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2491 Ἰωάννου (Ioannes)
Johannes of John
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3522 νηστεύουσιν (nesteuo)
fasta fast
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G4437 πυκνὰ (puknos)
ofta often,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1162 δεήσεις (deesis)
bön, åkallan prayers
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G4160 ποιοῦνται, (poieo)
göra make,
VERB Verb
pres. medium ind. presens medium indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PMI-3P
G3668 ὁμοίως (homoios)
samma sak, samma sätt, även, dessut ... likewise
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G5330 Φαρισαίων, (Pharisaios)
farisé Pharisees;
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Titel (titel)
N-GPM-T
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G4674 σοὶ (sos)
din egen, ditt eget, dina vänner of You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis maskulinum
S-2SNPM
G2068 ἐσθίουσιν (esthio)
äta eat
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4095 πίνουσιν.¶ (pino)
dricka drink.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)