Lukasevangeliet 5:34

Jesus svarade dem: "Kan man låta bröllopsgästerna [brudgummens vänner som ansvarar för att ordna festligheterna] fasta så länge som brudgummen fortfarande är med dem? [Nej, det kan man inte.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   εἶπεν   πρὸς   αὐτούς·   μὴ   δύνασθε   τοὺς   υἱοὺς   τοῦ   νυμφῶνος   ἐν   ᾧ   ὁ   νυμφίος   μετ᾽   αὐτῶν   ἐστιν,   ποιῆσαι   νηστεῦσαι;  

Textus Receptus (TR)

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   εἶπεν   πρὸς   αὐτούς·   μὴ   δύνασθε   τοὺς   υἱοὺς   τοῦ   νυμφῶνος   ἐν   ᾧ   ὁ   νυμφίος   μετ᾽   αὐτῶν   ἐστιν,   ποιῆσαι   νηστεῦσαι;  

Grundtextkommentarer

TR har 19 ord, NA har 21 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτούς· (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1410 δύνασθε (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan are you able
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-PNI-2P
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G5207 υἱοὺς (huios)
son, ättling sons
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3567 νυμφῶνος (numphon)
brudgummens vänner, bröllopsgäster ... bridechamber
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3739 (hos, he, ho)
vem which [time]
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
R-DSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3566 νυμφίος (numphios)
brudgum bridegroom
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3326 μετ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G1510 ἐστιν, (eimi)
är is,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G4160 ποιῆσαι (poieo)
göra to make
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G3522 νηστεῦσαι; (nesteuo)
fasta to fast?
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)