Lukasevangeliet 20:2

och frågade honom: "Säg oss, vad har du för fullmakt (auktoritet) att göra detta? Vem är det som gett dig den fullmakten?"
[De syftar antagligen på Jesu agerande dagen innan då han drev ut dem som sålde och köpte, men även tidigare händelser som intåget i templet och barnens lovsång till honom. Svaret är förstås enkelt – han gör sin Faders vilja, men ett sådant svar skulle leda till att han blev anklagad för hädelse. De religiösa ledarnas fråga är ingen oskyldig undran. Den är en fälla som Jesus lätt genomskådar.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   εἶπαν   λέγοντες   πρὸς   αὐτόν·   εἰπὸν   ἡμῖν   ἐν   ποίᾳ   ἐξουσίᾳ   ταῦτα   ποιεῖς   ἢ   τίς   ἐστιν   ὁ   δούς   σοι   τὴν   ἐξουσίαν   ταύτην;¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 21 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπαν (epo)
tala, skicka ut ljud spoke,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G3004 λέγοντες (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτόν· (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2036 εἰπὸν (epo)
tala, skicka ut ljud do tell
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G1473 ἡμῖν (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... by
Preposition Preposition
PREP
G4169 ποίᾳ (poios)
vad, vilka what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
I-DSF
G1849 ἐξουσίᾳ (exousia)
makt, auktoritet authority
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G4160 ποιεῖς (poieo)
göra You do,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem who
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
I-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1325 δούς (didomi)
ge having given
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G4771 σοι (su)
du, ni, er to You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1849 ἐξουσίαν (exousia)
makt, auktoritet authority
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3778 ταύτην;¶ (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this?
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
D-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)