Lukasevangeliet 20:1

En dag när Jesus undervisade folket i templet och förkunnade de glada nyheterna (evangeliet), kom översteprästerna och de skriftlärda fram tillsammans med de äldste

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ἐγένετο   ἐν   μιᾷ   τῶν   ἡμερῶν   διδάσκοντος   αὐτοῦ   τὸν   λαὸν   ἐν   τῷ   ἱερῷ   καὶ   εὐαγγελιζομένου   ἐπέστησαν   οἱ   ἀρχιερεῖς   καὶ   οἱ   γραμματεῖς   σὺν   τοῖς   πρεσβυτέροις  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἐγένετο   ἐν   μιᾷ   τῶν   ἡμερῶν   ἐκείνων   διδάσκοντος   αὐτοῦ   τὸν   λαὸν   ἐν   τῷ   ἱερῷ   καὶ   εὐαγγελιζομένου   ἐπέστησαν   οἱ   ἀρχιερεῖς   καὶ   οἱ   γραμματεῖς   σὺν   τοῖς   πρεσβυτέροις  

Grundtextkommentarer

NA har 24 ord, TR har 25 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1096 ἐγένετο (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma it came to pass
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. ind. andra aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2ADI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... on
Preposition Preposition
PREP
G1520 μιᾷ (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis femininum
T-GPF
G2250 ἡμερῶν (hemera)
dag, daglig days,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF
G1321 διδάσκοντος (didasko)
undervisa, lära when is teaching
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PAP-GSM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det He
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2992 λαὸν (laos)
folk people
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G2411 ἱερῷ (hieron)
helgedom, tempelområde, tempel temple
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2097 εὐαγγελιζομένου (euaggelizo)
predika, predika evangeliet, komma ...
glatt budskap
proclaiming the gospel,
VERB Verb
pres. medium part. presens medium particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PMP-GSM
G2186 ἐπέστησαν (ephistemi)
komma fram till, komma, stå, stå vi ... came up
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0749 ἀρχιερεῖς (archiereus)
överstepräst chief priests
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1122 γραμματεῖς (grammateus)
skriftlärd scribes
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G4862 σὺν (sun)
med with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G4245 πρεσβυτέροις (presbuteros)
äldste elders
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)