Lukasevangeliet 12:39

Jag vill att ni förstår detta [Jesus ger ännu en liknelse för att illustrera hur viktigt det är att vara vaken]: Om en husägare (familjefar) visste vilken stund (timme) tjuven kom, skulle han inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Τοῦτο   δὲ   γινώσκετε   ὅτι   εἰ   ᾔδει   ὁ   οἰκοδεσπότης   ποίᾳ   ὥρᾳ   ὁ   κλέπτης   ἔρχεται,   οὐκ   ἂν   ἀφῆκεν   διορυχθῆναι   τὸν   οἶκον   αὐτοῦ.  

Textus Receptus (TR)

Τοῦτο   δὲ   γινώσκετε   ὅτι   εἰ   ᾔδει   ὁ   οἰκοδεσπότης   ποίᾳ   ὥρᾳ   ὁ   κλέπτης   ἔρχεται,   οὐκ   ἐγρηγόρησεν   ἂν   καὶ   ἂν   ἀφῆκεν   διορυχθῆναι   τὸν   οἶκον   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

NA har 20 ord, TR har 22 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... This
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
D-ASN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G1097 γινώσκετε (ginosko)
känna, förstå do know,
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1492 ᾔδει (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... had known
VERB Verb
2:a pl. perf. aktiv ind. andra pluskvamperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2LAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3617 οἰκοδεσπότης (oikodespotes)
husbonde, husets ägare, husets herr ... master of the house
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4169 ποίᾳ (poios)
vad, vilka in what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
I-DSF
G5610 ὥρᾳ (hora)
timme, ögonblick hour
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2812 κλέπτης (kleptes)
tjuv thief
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2064 ἔρχεται, (erchomai)
anlända, komma, gå is coming,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... would have
Partikel Partikel
PRT
G0863 ἀφῆκεν (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... he have allowed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1358 διορυχθῆναι (diorusso)
bryta sig in to be broken into
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3624 οἶκον (oikos)
hus, hem, familj house
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det of him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)