Lukasevangeliet 12:38

Om han så kommer under den andra nattväkten (klockan 21-24, före midnatt) eller den tredje (klockan 24-03, efter midnatt) – saliga (lyckliga, välsignade) är de tjänarna.
[I Mellanöstern går solen ner vid sextiden på kvällen och upp igen tolv timmar senare. Romarna delade in natten i fyra nattväkter och judarna i tre. Eftersom Lukas refererar till det romerska systemet i Apg 12:4, är det troligen samma system med tretimmarspass även här. Oavsett exakta tider så kommer tjänarnas herre på natten då tjänarna är som tröttast.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

κἂν   ἐν   τῇ   δευτέρᾳ   κἂν   ἐν   τῇ   τρίτῃ   φυλακῇ   ἔλθῃ   καὶ   εὕρῃ   οὕτως,   μακάριοί   εἰσιν   ἐκεῖνοι.¶  

Textus Receptus (TR)

κἂν   ἔλθῃ   ἐν   τῇ   δευτέρᾳ   κἂν   φυλακῇ   ἐν   τῇ   τρίτῃ   φυλακῇ   ἔλθῃ   καὶ   εὕρῃ   οὕτως,   μακάριοί   εἰσιν   οἱ   δοῦλοι   ἐκεῖνοι.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 16 ord, TR har 19 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 + G1437 κἂν (kai+ean)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And if
Konj. Konjunktion
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
CONJ +COND
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1208 δευτέρᾳ (deuteros)
den andre, andra gången second
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G2532 + G1437 κἂν (kai+ean)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and if
Konj. Konjunktion
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
CONJ +COND
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G5154 τρίτῃ (tritos)
tredje third
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G5438 φυλακῇ (phulake)
fängelse watch
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2064 ἔλθῃ (erchomai)
anlända, komma, gå he may come
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2147 εὕρῃ (heurisko)
finna, befinnas vara may find [them]
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G3779 οὕτως, (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... thus,
Adverb Adverb
ADV
G3107 μακάριοί (makarios)
salig, lycklig, välsignad blessed
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1510 εἰσιν (eimi)
är are
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G1565 ἐκεῖνοι.¶ (ekeinos)
den those!
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
D-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)