Lukasevangeliet 1:25

"Detta har Herren låtit ske med mig. Nu har han tänkt på mig och befriat mig från min skam bland människor."
[Utifrån ängelns budskap förstod de att deras son skulle ha ett viktigt gudomligt uppdrag, se vers 15, något som behövde förberedas i bön och avskildhet.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὅτι   οὕτως   μοι   πεποίηκεν   κύριος   ἐν   ἡμέραις   αἷς   ἐπεῖδεν   ἀφελεῖν   ὄνειδός   μου   ἐν   ἀνθρώποις.¶  

Textus Receptus (TR)

ὅτι   οὕτως   μοι   πεποίηκεν   ὁ   κύριος   ἐν   ἡμέραις   αἷς   ἐπεῖδεν   ἀφελεῖν   τὸ   ὄνειδός   μου   ἐν   ἀνθρώποις.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 14 ord, TR har 16 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... Thus
Adverb Adverb
ADV
G1473 μοι (ego)
mig to me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G4160 πεποίηκεν (poieo)
göra has done
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RAI-3S
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2250 ἡμέραις (hemera)
dag, daglig [the] days
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G3739 αἷς (hos, he, ho)
vem in which
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ pl. dativ pluralis femininum
R-DPF
G1896 ἐπεῖδεν (epeidon)
se till, se, ge akt på He looked upon [me],
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0851 ἀφελεῖν (aphaireo)
ta ifrån, ta bort, hugga av to take away
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G3681 ὄνειδός (oneidos)
skam disgrace
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1473 μου (ego)
av mig of me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G0444 ἀνθρώποις.¶ (anthropos)
människa men.
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)