Markusevangeliet 15:1

Genast vid gryningen [vid soluppgången, sextiden på morgonen] höll översteprästerna ett möte tillsammans med de äldste och de skriftlärda och hela rådet [Sanhedrin]. De band Jesus och förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus, [den romerska] ståthållaren.
[Pontius Pilatus ansvarade inför den romerske kejsaren för regionerna Judéen och Samarien och bodde i Caesarea vid Medelhavskusten. Eftersom Jerusalem ingick i hans område var han stationerad där under de judiska högtiderna för att snabbt kunna avstyra eventuella oroligheter och uppror bland judarna. Antagligen bodde han och hans hustru i Antoniaborgen som ligger i anslutning till tempelområdet i det nordvästra hörnet. Under högtiden fanns även den romerske ståthållaren Herodes Antipas i Jerusalem. Han ansvarade för Galileen och Pereen.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   εὐθὺς   πρωῒ   συμβούλιον   ποιήσαντες   οἱ   ἀρχιερεῖς   μετὰ   τῶν   πρεσβυτέρων   καὶ   γραμματέων   καὶ   ὅλον   τὸ   συνέδριον,   δήσαντες   τὸν   Ἰησοῦν   ἀπήνεγκαν   καὶ   παρέδωκαν   Πιλάτῳ.¶  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   εὐθὺς   ἐπὶ   τὸ   πρωῒ   συμβούλιον   ποιήσαντες   οἱ   ἀρχιερεῖς   μετὰ   τῶν   πρεσβυτέρων   καὶ   γραμματέων   καὶ   ὅλον   τὸ   συνέδριον,   δήσαντες   τὸν   Ἰησοῦν   ἀπήνεγκαν   καὶ   παρέδωκαν   τῷ   Πιλάτῳ.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 23 ord, TR har 26 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2112 εὐθὺς (eutheos)
genast, strax early
Adverb Adverb
ADV
G4404 πρωῒ (proi)
på morgonen in the morning,
Adverb Adverb
ADV
G4824 συμβούλιον (sumboulion)
överläggning, råd a counsel
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G4160 ποιήσαντες (poieo)
göra having formed
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0749 ἀρχιερεῖς (archiereus)
överstepräst chief priests,
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G4245 πρεσβυτέρων (presbuteros)
äldste elders,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1122 γραμματέων (grammateus)
skriftlärd scribes,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3650 ὅλον (holos)
alla, hela, varje stund, allihop, g ... all
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G4892 συνέδριον, (sunedrion)
Stora rådet Council,
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1210 δήσαντες (deo)
binda having bound
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2424 Ἰησοῦν (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G0667 ἀπήνεγκαν (apophero)
föras bort, fördela, överlämna they led [Him] away
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3860 παρέδωκαν (paradidomi)
överlämna delivered [Him]
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G4091 Πιλάτῳ.¶ (Pilatos)
Pilatus to Pilate.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)