Matteusevangeliet 18:8


Om din hand [frestar dig att göra fel] eller din fot förleder dig [att gå till en plats som frestar dig att synda],
hugg av den och kasta bort den.
Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller lam
än att ha två händer eller två fötter och bli kastad i den eviga elden.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἰ   δὲ   ἡ   χείρ   σου   ἢ   ὁ   πούς   σου   σκανδαλίζει   σε,   ἔκκοψον   αὐτὸν   καὶ   βάλε   ἀπὸ   σοῦ·   καλόν   σοί   ἐστιν   εἰσελθεῖν   εἰς   τὴν   ζωὴν   κυλλὸν   ἢ   χωλὸν   ἢ   δύο   χεῖρας   ἢ   δύο   πόδας   ἔχοντα   βληθῆναι   εἰς   τὸ   πῦρ   τὸ   αἰώνιον.  

Textus Receptus (TR)

εἰ   δὲ   ἡ   χείρ   σου   ἢ   ὁ   πούς   σου   σκανδαλίζει   σε,   ἔκκοψον   αὐτὸν   καὶ   βάλε   ἀπὸ   σοῦ·   καλόν   σοί   ἐστιν   εἰσελθεῖν   εἰς   τὴν   ζωὴν   κυλλὸν   ἢ   χωλὸν   ἢ   δύο   χεῖρας   ἢ   δύο   πόδας   ἔχοντα   βληθῆναι   εἰς   τὸ   πῦρ   τὸ   αἰώνιον.  

Grundtextkommentarer

TR har 39 ord, NA har 40 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G5495 χείρ (cheir)
hand hand
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4228 πούς (pous)
fot, fotpall foot
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G4624 σκανδαλίζει (skandalizo)
såra, förleda causes to sin
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G4771 σε, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis
P-2AS
G1581 ἔκκοψον (ekkopto)
avhugget, hugga ner, hugga av do cut off
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-AAM-2S
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0906 βάλε (ballo)
kasta, hälla, kasta ut do cast [it]
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοῦ· (su)
du, ni, er you;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G2570 καλόν (kalos)
god, gott better
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G4771 σοί (su)
du, ni, er for you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G1510 ἐστιν (eimi)
är it is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1525 εἰσελθεῖν (eiserchomai)
komma to enter
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2222 ζωὴν (zoe)
liv life
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2948 κυλλὸν (kullos)
halta, lytta crippled
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G5560 χωλὸν (cholos)
lam lame,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... than
Konj. Konjunktion
CONJ
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
Nummer Nummer
A-APF-NUI
G5495 χεῖρας (cheir)
hand hands
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G4228 πόδας (pous)
fot, fotpall feet
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2192 ἔχοντα (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-PAP-ASM
G0906 βληθῆναι (ballo)
kasta, hälla, kasta ut to be cast
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4442 πῦρ (pur)
eld fire
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G0166 αἰώνιον. (aionios)
evig eternal.
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)