Matteusevangeliet 18:7

Ve dig värld (ett starkt uttryck av sorg och ett fördömande av världen) för dina snaror (fällor, frestelser och påverkan för att få människor på fall, synda och missa målet). Det går inte att undvika att snaror (förförelser, frestelser) kommer, men ve den människa genom vilken de kommer. [Jesus känner sorg och bedrövelse över den som förleder andra men fördömer också dessa handlingar.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Οὐαὶ   τῷ   κόσμῳ   ἀπὸ   τῶν   σκανδάλων·   ἀνάγκη   γὰρ   ἐλθεῖν   τὰ   σκάνδαλα,   πλὴν   οὐαὶ   τῷ   ἀνθρώπῳ   δι᾽   οὗ   τὸ   σκάνδαλον   ἔρχεται.  

Textus Receptus (TR)

Οὐαὶ   τῷ   κόσμῳ   ἀπὸ   τῶν   σκανδάλων·   ἀνάγκη   γὰρ   ἐστιν   ἐλθεῖν   τὰ   σκάνδαλα,   πλὴν   οὐαὶ   τῷ   ἀνθρώπῳ   ἐκείνῳ   δι᾽   οὗ   τὸ   σκάνδαλον   ἔρχεται.  

Grundtextkommentarer

NA har 20 ord, TR har 22 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3759 Οὐαὶ (ouai)
ve Woe
Interjektion Interjektion
INJ
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2889 κόσμῳ (kosmos)
värld world
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i because of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G4625 σκανδάλων· (skandalon)
stötesten causes of sin.
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G0318 ἀνάγκη (anagke)
nödvändighet Necessary [are]
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἐλθεῖν (erchomai)
anlända, komma, gå to come
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G4625 σκάνδαλα, (skandalon)
stötesten stumbling blocks,
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G4133 πλὴν (plen)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3759 οὐαὶ (ouai)
ve woe
Interjektion Interjektion
INJ
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G0444 ἀνθρώπῳ (anthropos)
människa man,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
R-GSM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G4625 σκάνδαλον (skandalon)
stötesten offense
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G2064 ἔρχεται. (erchomai)
anlända, komma, gå comes!
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)