Matteusevangeliet 18:19

Återigen säger jag er sanningen:
Om två av er skulle komma överens om (gr. symphoneo – vara harmoniskt samstämmiga angående) att be om (fråga efter; begära) någon sak [vilken vardaglig tvistefråga det än må vara här] på jorden, så ska det ges till dem genom (ordagrant: ska det ske dem nära/intill/hos) min Fader, som är i himlarna.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Πάλιν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   ἐὰν   δύο   συμφωνήσωσιν   ἐξ   ὑμῶν   ἐπὶ   τῆς   γῆς   περὶ   παντὸς   πράγματος   οὗ   ἐὰν   αἰτήσωνται,   γενήσεται   αὐτοῖς   παρὰ   τοῦ   πατρός   μου   τοῦ   ἐν   οὐρανοῖς.  

Textus Receptus (TR)

Πάλιν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   ἐὰν   δύο   συμφωνήσωσιν   ἐξ   ὑμῶν   ἐπὶ   τῆς   γῆς   περὶ   παντὸς   πράγματος   οὗ   ἐὰν   αἰτήσωνται,   γενήσεται   αὐτοῖς   παρὰ   τοῦ   πατρός   μου   τοῦ   ἐν   οὐρανοῖς.  

Grundtextkommentarer

TR har 26 ord, NA har 28 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3825 Πάλιν (palin)
igen Again
Adverb Adverb
ADV
G0281 ἀμὴν (amen)
amen Amen
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-NPM-NUI
G4856 συμφωνήσωσιν (sumphoneo)
hålla med, komma överens shall agree
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1093 γῆς (ge)
jorden, land, marken, trakten earth
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G3956 παντὸς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
any
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
A-GSN
G4229 πράγματος (pragma)
sak, ärende matter,
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
R-GSN
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G0154 αἰτήσωνται, (aiteo)
be, fråga efter, fråga, begära they shall ask,
VERB Verb
aorist medium subj. aorist medium subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AMS-3P
G1096 γενήσεται (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma it will be done
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det for them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3962 πατρός (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1473 μου (ego)
av mig of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det who [is]
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3772 οὐρανοῖς. (ouranos)
himmel [the] heavens.
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)