Matteusevangeliet 18:18

Jag säger er sanningen:
Allt ni binder (skulle förbjuda ske) på jorden
ska vara bundet (ska ha förbjudits ske) i himlen.
Allt ni löser (skulle tillåta ske) på jorden,
ska vara löst (ska ha tillåtits ske) i himlen.
[De skriftlärda använde termerna binda och lösa när man beslutade om vad som var rätt och fel i olika situationer. Något 'bundet' var förbjudet, medan något 'löst' var tillåtet, se Rom 7:2. Här handlar det om att församlingsledningen har mandat att avgöra konflikter i församlingen, se vers 17. Församlingen ska göra allt för att lösa konflikter mellan människor. När en inblandad part väljer förlåtelsens och upprättelsens väg, blir personen 'löst'. På motsvarande sätt 'binds' den som inte vill omvända sig i sina synder. Direkt efter detta, i vers 19–20, talar Jesus om vikten av att stå enade i bön. Ett beslut måste först vara bundet eller löst i himlen, innan det verkställs här på jorden.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   ὅσα   ἐὰν   δήσητε   ἐπὶ   τῆς   γῆς,   ἔσται   δεδεμένα   ἐν   οὐρανῷ·   καὶ   ὅσα   ἐὰν   λύσητε   ἐπὶ   τῆς   γῆς,   ἔσται   λελυμένα   ἐν   οὐρανῷ.¶  

Textus Receptus (TR)

Ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   ὅσα   ἐὰν   δήσητε   ἐπὶ   τῆς   γῆς,   ἔσται   δεδεμένα   ἐν   τῷ   οὐρανῷ·   καὶ   ὅσα   ἐὰν   λύσητε   ἐπὶ   τῆς   γῆς,   ἔσται   λελυμένα   ἐν   τῷ   οὐρανῷ.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 24 ord, TR har 26 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 Ἀμὴν (amen)
amen Amen
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3745 ὅσα (hosos)
så länge as much as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
K-APN
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1210 δήσητε (deo)
binda you shall bind
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1093 γῆς, (ge)
jorden, land, marken, trakten earth,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1510 ἔσται (eimi)
är will have been
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G1210 δεδεμένα (deo)
binda bound
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. pl. neutrum nominativ pluralis neutrum
V-RPP-NPN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3772 οὐρανῷ· (ouranos)
himmel heaven;
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3745 ὅσα (hosos)
så länge as much as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
K-APN
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3089 λύσητε (luo)
lösa, bryta, riva you shall loose
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1093 γῆς, (ge)
jorden, land, marken, trakten earth,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1510 ἔσται (eimi)
är will have been
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G3089 λελυμένα (luo)
lösa, bryta, riva loosed
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. pl. neutrum nominativ pluralis neutrum
V-RPP-NPN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3772 οὐρανῷ.¶ (ouranos)
himmel heaven.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)