Matteusevangeliet 16:7

[Lärjungarna förstod inte vad Jesus menade.] De diskuterade med varandra [om fysiskt bröd] och de sa: "Det måste vara för att vi inte hade med oss bröd som han tar upp detta ämne nu."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

οἱ   δὲ   διελογίζοντο   ἐν   ἑαυτοῖς   λέγοντες   ὅτι   ἄρτους   οὐκ   ἐλάβομεν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 10 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1260 διελογίζοντο (dialogizomai)
diskutera, överväga, samtala, föra ... they were reasoning
VERB Verb
imp. medium/passiv-dep. ind. imperfekt medium eller passiv-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-INI-3P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοῖς (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... themselves,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
dativ pl. tredje person dativ pluralis maskulinum
F-3DPM
G3004 λέγοντες (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom Because
Konj. Konjunktion
CONJ
G0740 ἄρτους (artos)
bröd, limpa bread
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2983 ἐλάβομεν.¶ (lambano)
ta emot, få, välkomna, ta we took.
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-2AAI-1P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)