Matteusevangeliet 16:8

Jesus märkte vad de pratade om och sa: "Varför diskuterar ni att ni inte har något [fysiskt] bröd? Vilken kortvarig (liten) tro ni har!

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Γνοὺς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   τί   διαλογίζεσθε   ἐν   ἑαυτοῖς,   ὀλιγόπιστοι,   ὅτι   ἄρτους   οὐκ   ἔχετε;  

Textus Receptus (TR)

Γνοὺς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτοῖς·   τί   διαλογίζεσθε   ἐν   ἑαυτοῖς,   ὀλιγόπιστοι,   ὅτι   ἄρτους   οὐκ   ἔχετε;  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 14 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1097 Γνοὺς (ginosko)
känna, förstå Having known [this]
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem Why
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G1260 διαλογίζεσθε (dialogizomai)
diskutera, överväga, samtala, föra ... reason you
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-PNI-2P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοῖς, (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... yourselves,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis maskulinum
F-2DPM
G3640 ὀλιγόπιστοι, (oligopistos)
liten tro O [you] of little faith,
Adjektiv Adjektiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
A-VPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G0740 ἄρτους (artos)
bröd, limpa bread
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2192 ἔχετε; (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... you take?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)