Matteusevangeliet 12:11

Han svarade dem [med en kort liknelse]:
"Vem av er skulle inte, om han hade ett får och det faller ner i en grop på någon av sabbatsdagarna [veckosabbaten eller en högsabbat under en högtid], gripa tag i det och dra upp det?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὁ   δὲ   εἶπεν   αὐτοῖς·   τίς   ἔσται   ἐξ   ὑμῶν   ἄνθρωπος   ὃς   ἕξει   πρόβατον   ἓν,   καὶ   ἐὰν   ἐμπέσῃ   τοῦτο   τοῖς   σάββασιν   εἰς   βόθυνον,   οὐχὶ   κρατήσει   αὐτὸ   καὶ   ἐγερεῖ;  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det He
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem Who
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
I-NSM
G1510 ἔσται (eimi)
är will there be
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på among
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G0444 ἄνθρωπος (anthropos)
människa man,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G2192 ἕξει (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... will have
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G4263 πρόβατον (probaton, diminutive:, probation)
får sheep
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1520 ἓν, (heis)
en one,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1706 ἐμπέσῃ (empipto)
falla shall fall
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... it
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
D-NSN
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det on the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G4521 σάββασιν (sabbaton)
sabbatsdag Sabbaths
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G0999 βόθυνον, (bothunos)
grop, dike a pit,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3780 οὐχὶ (ouchi)
inte, nej not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2902 κρατήσει (krateo)
gripa, ta, hålla will he take hold of
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G0846 αὐτὸ (autos)
honom, dem, henne, den, det it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
P-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1453 ἐγερεῖ; (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp will raise [it] up?
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)