Psaltaren 1:3

Han är som ett träd,
planterat (omplanterat) vid vattenbäckar [grönskande, fullt av liv],
som bär sin frukt i rätt tid
och vars löv inte vissnar.
Och allt han gör, det lyckas väl.
[I ett torrt klimat är tillförlitlig vattentillförsel livsavgörande. Troligtvis är det ett dadelträd som avses, se Jer 17:8. Dessa var (och är fortfarande) vanliga i Jeriko och Jordandalen. Det finns två ord för att plantera i hebreiskan. Det ena betyder att så ett frö, det andra är att flytta en planta och omplantera den. Det senare ordet används här! I följande vers växlar psalmen från att ha beskrivit en rättfärdig man till att beskriva de ogudaktiga. Det finns en litterär poäng med att den rättfärdige beskrivs i singular, medan de ogudaktiga är många och beskrivs i plural. Jesus sa att vägen som leder till fördärvet är bred och många går på den, det krävs ett aktivt val för att leva rättfärdigt, se Matt 7:13–14. Jesus säger att han är vägen, se Joh 14:6. Oavsett omständigheter kan den rättfärdige grönska. Frukten behöver inte forceras fram, utan kommer i rätt tid då det är skördetid.]

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וְהָיָה   כְּעֵץ   שָׁתוּל   עַל   פַּלְגֵי   מָיִם   אֲשֶׁר   פִּרְיוֹ   יִתֵּן   בְּעִתּוֹ   וְעָלֵהוּ   לֹא   יִבּוֹל   וְכֹל   אֲשֶׁר   יַעֲשֶׂה   יַצְלִיחַ  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται καὶ πάντα ὅσα ἂν ποιῇ κατευοδωθήσεται

Grundtextkommentarer

MA har 17 ord, LXX har 32 (+15).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H1961
וְֽ (v)
הָיָ֗ה (hajah)
och, men
vara, bli, komma till stånd
seq
to be
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis

c
Vqq3ms
H9004
H6086
כְּ (k)
עֵץ֮ (ets)
som
träd
like
tree
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

R
Ncbsa
H8362
שָׁת֪וּל (shatal)
plantera, omplantera to transplant
Verb Verb
qal particip passiv sing. qal particip passiv maskulinum singularis

Vqsmsa
H5921a
H9014
עַֽל (al)
־
på, över, ovanför
-
upon
link
Prep. Preposition

R

H6388
פַּלְגֵ֫י (peleg)
bäck, ström, fors, flod stream
Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Ncmpc
H4325
מָ֥יִם (maj)
vatten water
Subst. Substantiv
pl. maskulinum pluralis

Ncmpa
H0834a
אֲשֶׁ֤ר (asher)
som, vilket, vilken which
Partikel - relativ Partikel relativ (introducerar en förklarande sats)

Tr
H6529
H9023
H9015
פִּרְי֨ (peri)
וֹ (ho)
׀
frukt
hans
[Vers slut]
fruit
his
separate
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

Ncbsc
Sp3ms

H5414
יִתֵּ֬ן (natan)
ge to give
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis

Vqi3ms
H9003
H6256
H9023
בְּ (b)
עִתּ֗ (et)
וֹ (ho)
i, genom, via, med
tid
hans
in
time
his
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

R
Ncbsc
Sp3ms
H9002
H5929
H9023
וְ (v)
עָלֵ֥ (aleh)
הוּ (ho)
och, men
löv
hans
and
leaf
his
Konj. Konjuktion

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

C
Ncbsc
Sp3ms
H3808
H9014
לֹֽא (lo)
־
inte, aldrig någonsin
-
not
link
Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

Tn

H5034b
יִבּ֑וֹל (navel)
vissna to wither
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis

Vqi3ms
H9002
H3605
וְ (v)
כֹ֖ל (kol)
och, men
allt, hela
and
all
Konj. Konjuktion

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

C
Ncbsa
H0834a
H9014
אֲשֶׁר (asher)
־
som, vilket, vilken
-
which
link
Partikel - relativ Partikel relativ (introducerar en förklarande sats)

Tr

H6213a
יַעֲשֶׂ֣ה (asah)
göra, insätta, tillförordna, forma,... to make
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis

Vqi3ms
H6743b
H9016
יַצְלִֽיחַ (tsalecha)
׃
ha framgång
[Vers slut]
to prosper
verseEnd
Verb Verb
hifil 3p sing. hifil tredje person maskulinum singularis

Vhi3ms

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)