Andra Krönikeboken 5:13

När trumpetblåsarna och sångarna samtidigt och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris, och man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda och började tacka [med öppna händer – prisa, hylla och erkänn] Herren (Jahve),
för han är god,
för evigt (i evighet) varar hans nåd (omsorgsfulla, trofasta kärlek – hebr. chesed)!
[Denna refräng var också en del av den lovsång som sjöngs när David förde in arken i Jerusalem, se 1 Krön 16:8–36. Citatet här kommer troligen från Ps 106:1, men frasen är vanligt förekommande i Psaltaren, se Ps 107:1; 11:2; 136:2.] Då blev huset, Herrens (Jahves) hus, uppfyllt av en molnsky,

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיְהִי   כְאֶחָד   לַמַּחֲצֹצְרִים   וְלַמְשֹׁרֲרִים   לְהַשְׁמִיעַ   קוֹל   אֶחָד   לְהַלֵּל   וּלְהֹדוֹת   לַיהוָה   וּכְהָרִים   קוֹל   בַּחֲצֹצְרוֹת   וּבִמְצִלְתַּיִם   וּבִכְלֵי   הַשִּׁיר   וּבְהַלֵּל   לַיהוָה   כִּי   טוֹב   כִּי   לְעוֹלָם   חַסְדּוֹ   וְהַבַּיִת   מָלֵא   עָנָן   בֵּית   יְהוָה  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ ἐγένετο μία φωνὴ ἐν τῷ σαλπίζειν καὶ ἐν τῷ ψαλτῳδεῖν καὶ ἐν τῷ ἀναφωνεῖν φωνῇ μιᾷ τοῦ ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν τῷ κυρίῳ καὶ ὡς ὕψωσαν φωνὴν ἐν σάλπιγξιν καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν ὀργάνοις τῶν ᾠδῶν καὶ ἔλεγον ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι ἀγαθόν ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκος ἐνεπλήσθη νεφέλης δόξης κυρίου

Grundtextkommentarer

MA har 28 ord, LXX har 58 (+30).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H1961
וַ (va)
יְהִ֣י (jehi)
och, men, tillsammans med
vara, bli, komma till stånd
seq
to be
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis

c
Vqw3ms
H9004
H0259
כְ֠ (khe)
אֶחָד (echad)
som
en, ett
like
one
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

R
Ncbsa
H9005
H2690
לַ (la)
מַּחֲצֹצְרִים (machatóótóerim)
till, för, av
blåsa
to
to blow
Prep. Preposition

Verb Verb
piel particip aktiv pl. piel particip aktiv maskulinum pluralis

Rd
Vprmpa
H9002
H9005
H7891
וְ (ve)
לַ (la)
מְשֹֽׁרֲרִ֜ים (meshórarim)
och, men
till, för, av
sjunga
and
to
to sing
Konj. Konjuktion

Prep. Preposition

Verb Verb
piel particip aktiv pl. piel particip aktiv maskulinum pluralis

C
Rd
Vprmpa
H9005
H8085
לְ (le)
הַשְׁמִ֣יעַ (hashemia)
till, för, av
höra, lyssna, lyda
to
to hear
Prep. Preposition

Verb Verb
hifil hifil

R
Vhcc
H6963a
H9014
קוֹל (qvól-)
־
röst
-, bindestreck, maqif
voice
link
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H0259
אֶחָ֗ד (echad)
en, ett
one
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H9005
H1984b
לְ (le)
הַלֵּ֣ל (halel)
till, för, av
berömma, prisa, skryta
to
to boast
Prep. Preposition

Verb Verb
piel piel

R
Vpcc
H9002
H9005
H3034
וּ (o)
לְ (le)
הֹדוֹת֮ (hódvót)
och, men
till, för, av
prisa, tacka
and
to
to praise
Konj. Konjuktion

Prep. Preposition

Verb Verb
hifil hifil

C
R
Vhcc
H9005
H3068
לַ (la)
יהוָה֒ (jhvah)
till, för, av
JHVH, Jahve, Herren
to
YHWH
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

R
Npt
H9002
H9004
H7311a
וּ (o)
כְ (khe)
הָרִ֣ים (harim)
och, men
som
lyfta upp
and
like
to exalt
Konj. Konjuktion

Prep. Preposition

Verb Verb
hifil hifil

C
R
Vhcc
H6963a
ק֠וֹל (qvól)
röst
voice
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H9003
H2689
בַּ (ba)
חֲצֹצְר֨וֹת (chatóótóervót)
i, genom, via, med
trumpet
in
trumpet
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
pl. femininum pluralis

R
Ncfpa
H9002
H9003
H4700
וּ (o)
בִ (vi)
מְצִלְתַּ֜יִם (metóiletajim)
och, men
i, genom, via, med
cymbal
and
in
cymbal
Konj. Konjuktion

Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ dualis (par/två) maskulinum och femininum dualis (två eller ett par)

C
R
Ncbda
H9002
H9003
H3627
וּ (o)
בִ (vi)
כְלֵ֣י (khelei)
och, men
i, genom, via, med
redskap, kärl
and
in
article
Konj. Konjuktion

Prep. Preposition

Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

C
R
Ncmpc
H9009
H7892a
הַ (ha)
שִּׁ֗יר (shir)
[best. form]
sång
the
song
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Td
Ncbsa
H9002
H9003
H1984b
וּ (o)
בְ (ve)
הַלֵּ֤ל (halel)
och, men
i, genom, via, med
berömma, prisa, skryta
and
in
to boast
Konj. Konjuktion

Prep. Preposition

Verb Verb
piel piel

C
R
Vpcc
H9005
H3068
לַ (la)
יהוָה֙ (jhvah)
till, för, av
JHVH, Jahve, Herren
to
YHWH
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

R
Npt
H3588a
כִּ֣י (ki)
eftersom, för
for
Konj. Konjuktion

Tc
H2896a
ט֔וֹב (tvóv)
gott, vackert, ändamålsenligt, pass ...
pleasant
Adj. Adjektiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Aabsa
H3588a
כִּ֥י (ki)
eftersom, för
for
Konj. Konjuktion

Tc
H9005
H5769
לְ (le)
עוֹלָ֖ם (vólam)
till, för, av
evig, för alltid
to
forever
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

R
Ncbsa
H2617a
H9023
חַסְדּ֑ (chased)
וֹ (vó)
nåd, omsorgsfull kärlek, trofasthet ...
hans
kindness
his
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

Ncbsc
Sp3ms
H9002
H9009
H1004b
וְ (ve)
הַ (ha)
בַּ֛יִת (bajit)
och, men
[best. form]
hus, hushåll, boning, rum, tempel, ...
and
the
house
Konj. Konjuktion

Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

C
Td
Ncbsa
H4390
מָלֵ֥א (male)
fylla, uppfylla, fullborda
to fill
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis

Vqp3ms
H6051
עָנָ֖ן (anan)
moln, dimma, rökmoln, sky
cloud
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H1004b
בֵּ֥ית (beit)
hus, hushåll, boning, rum, tempel, ...
house
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H3068
H9016
יְהוָֽה (jehvah)
׃
JHVH, Jahve, Herren
[Vers slut]
YHWH
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npt

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)