Markusevangeliet 14:61-64

Men Jesus var tyst och svarade inte. [Han uppfyllde profetian från Jes 53:7.] Då frågade översteprästen honom: "Är du den Smorde (Messias, Kristus), den Välsignades son."Jesus svarade: "Jag Är. Ni ska få se Människosonen sitta på Maktens högra sida [platsen för ära och makt, Ps 110:1] och komma bland himlens moln [Dan 7:13]." [Uttrycket "Jag Är" anspelar på hur Gud väljer att presentera sig, se 2 Mos 3:14; Mark 6:50.]
(Mark 14:62) "Översteprästernas dom: han är skyldig!" Målning av Nikolaj Ge.

"Översteprästernas dom: han är skyldig!" Målning av Nikolaj Ge.

Då slet översteprästen sönder sina tunikor (skjortliknande långt underklädesplagg).

[Att slita sönder sina kläder var det judiska uttrycket för att visa häftig sorg eller fasa, se 1 Mos 37:29, 34; 2 Kung 18:37; 19:1; Jer 41:5; Apg 14:14. Tunikan var det innersta plagget. Bara välbärgade personer bar två tunikor, se Mark 6:9. Ordet "slita sönder" förstärker att det var en dramatisk scen. Översteprästen tog tag i halslinningen med sina händer och rev upp sina båda tunikor någon decimeter. Lagen förbjöd översteprästen att riva sönder sina kläder för privat sorg, se 3 Mos 10:6; 21:10. Dock verkar detta vara tillåtet då han agerade som en domare och uttryckte sin förskräckelse över en hädelse som yttrats i hans närvaro.]

Han sade: "Vad behöver vi nu ha fler vittnen till?Ni har nu själva hört hädelsen. Vad är ert beslut?"
    Alla de [som var samlade i Stora rådet] dömde honom skyldig till döden.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ἐσιώπα   καὶ   καὶ   ἀπεκρίνατο   οὐδέν.   πάλιν   ὁ   ἀρχιερεὺς   ἐπηρώτα   αὐτὸν   καὶ   λέγει   αὐτῷ·   σὺ   εἶ   ὁ   χριστὸς   ὁ   υἱὸς   τοῦ   εὐλογητοῦ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588
denna, denne T-NSM
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G4623 ἐσιώπα
vara tyst, tiga He was silent, V-IAI-3S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0611 ἀπεκρίνατο
svara did He answer V-ADI-3S
G3762 οὐδέν.
ingen, inget nothing. A-ASN-N
G3825 πάλιν
igen Again ADV
G3588
denna, denne the T-NSM
G0749 ἀρχιερεὺς
överste präst high priest N-NSM
G1905 ἐπηρώτα
fråga, efterfråga, önskan was questioning V-IAI-3S
G0846 αὐτὸν
honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγει
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ·
honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G4771 σὺ
du, ni, er You P-2NS
G1510 εἶ
är are V-PAI-2S
G3588
denna, denne the T-NSM
G5547 χριστὸς
den Smorde, Kristus Christ, N-NSM-T
G3588
denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς
son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ
denna, denne of the T-GSM
G2128 εὐλογητοῦ;
välsignad Blessed [One]? A-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar