Markusevangeliet 1:9-11

Nu vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan[-floden] av Johannes.

Jordandalen nära Betania. I bakgrunden syns de judeiska bergen.

På en gång, medan Jesus steg upp ur vattnet, såg Johannes himlen dela (öppna) sig och Anden i form av en duva komma ner över honom [och uppfylla honom].Då kom en röst från himlen: "Du är min älskade son, jag har min glädje i dig (du är den utvalde, ende)." [Jes 42:1]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἐγένετο   ἐν   ἐκείναις   ταῖς   ἡμέραις   ἦλθεν   Ἰησοῦς   ἀπὸ   Ναζαρὲτ   τῆς   Γαλιλαίας   καὶ   ἐβαπτίσθη   εἰς   τὸν   Ἰορδάνην   ὑπὸ   Ἰωάννου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma it came to pass V-2ADI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1565 ἐκείναις den those D-DPF
G3588 ταῖς -, denna, denne T-DPF
G2250 ἡμέραις dag, daglig days, N-DPF
G2064 ἦλθεν komma, gå [that] came V-2AAI-3S
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3478 Ναζαρὲτ Nasaret Nazareth N-GSF-L
G3588 τῆς -, denna, denne T-GSF
G1056 Γαλιλαίας Galileen of Galilee, N-GSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0907 ἐβαπτίσθη döpa, tvätta was baptized V-API-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G2446 Ἰορδάνην Jordan Jordan N-ASM-L
G5259 ὑπὸ av by PREP
G2491 Ἰωάννου. Johannes John. N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.