8597 – תִּפְאָרָה (tifara)


Typ:
Hebreiska: תִּפְאָרָה (tifara)
Ursprung: or תִּפְאֶרֶת from H6286 (פָּאַר)
Användning: 51 ggr i GT

Engelsk översättning

beauty
beauty(-iful), bravery, comely, fair, glory(-ious), honour, majesty

Engelsk beskrivning

1) beauty, splendour, glory
1a) beauty, finery (of garments, jewels)
1b) glory
1b1) of rank, renown
1b2) as attribute of God
1c) honour (or nation Israel)
1d) glorying, boasting (of individual)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (51 st)


och han ska göra dig hög (stor) över alla andra nationer som han har skapat, i lovprisning, och i namn, och i härlighet, och du ska vara ett heligt folk åt Herren (Jahve) din Gud (Elohim) såsom han har sagt.
Din, Herre (Jahve), är [dig tillhör]
storheten
och makten
och härligheten
och glansen
och majestätet (prakten). Ja, allt [som är] i himlarna och på jorden.
Ditt är [dig tillhör] riket (kungariket), Herre (Jahve),
    och du är den upphöjde härskaren (han som lyfter upp sig själv till huvud) över allting.
Nu, därför tackar vi dig vår Gud (Elohim),
    och vi lovar ditt härliga namn."
Han förevisade rikedomen i sitt kungarike och glansen och härligheten i hans majestät under många dagar, 180 dagar [6 månader].
Min mun är fylld med ditt lov
    och med din ära hela dagen.
Han lät sin styrka fängslas
    och sin ära gav han i åklagarens hand.
    [Profetisk underton om det som Jesus gjorde i samband med korsfästelsen.]
För du ger dem ära och styrka,
    på grund av din favör har vi seger.
    [Ordagrant "Du upphöjer vårt horn". Hornet på en vild oxe är en metafor för militär styrka och en seger.]
Majestät och härlighet är inför hans ansikte,
    makt och glans i hans helgedom.
Hon ska ge dig en blomsterkrans av nåd på ditt huvud [frid i sinnet],
    skänka dig en vacker krans av ära [ett gott ärofyllt liv]."
Det gråa håret är en ärekrona [det kröner en äldre person och inger respekt och vördnad],
    om den kommer från vandringen på de rättfärdigas väg.
Gamla mäns krona (stolthet) är deras barnbarn,
    och barnens krona är deras fäder.
En människa med gott omdöme är sen till vrede,
    det är hennes ära att ha överseende med en orätt (låta den passera).
De ungas stolthet är deras styrka,
    de äldres ära (prydnad) är deras gråa hår [som står för vishet och erfarenhet].
När de rättfärdiga triumferar är det underbart (glädje, fest),
    men när de ogudaktiga reser sig upp [och får makt], håller folk sig undan.
På den dagen ska Herren (Adonai) ta bort deras anklars tapperhet och hårbanden och halsbanden,
På den dagen ska Herrens (Jahves) gren [grönska i landet eller en titel för Messias, se Jes 11:1; Jer 23:5] vara vacker och härlig, och frukten i landet ypperlig och tilltalande för Israels överlevande.
Därför ska det ske att när Herren (Adonai) har visat hela sitt arbete över berget Sion (tempelberget i Jerusalem) och över Jerusalem, ska jag straffa frukten av kungens arroganta hjärta i Assyrien och härligheten av hans högfärdiga utseende.
Och Babel, kungarikenas ära,
    skönheten av kaldéernas stolthet,
ska bli som när Gud (Elohim) omstörtade
    Sodom och Gomorra [1 Mos 19:23‑29].
De ska bli förskräckta och fyllda med skam eftersom de satte sitt hopp till Kush och skröt om Egypten."

Nu följer en sektion med sex ve-rop, se Jes 28:1; 29:1, 15; 30:1; 31:1; 33:1. De två sista kapitlen (34-35) hör tematiskt ihop med budskapet som startade i kap 28. På samma sätt som bokens två första sektioner (1-12 och 13-27) slutar med seger och glädje, avslutas detta stycke på samma sätt.

Herren dömer Samarien – fienden i norr

Första veropet

Ve över den stolta kronan på Efraims druckna,
    hans ärbara skönhet är en vissnande blomma
på huvudet i den fruktsamma dalen [staden Samarien i det norra riket]
    med dem som är slagna av vin.
och den vissnande blomman av hans ärbara skönhet
    som är på huvudet i den fruktsamma dalen,
ska vara som den första fikonskörden innan sommaren,
    som när någon ser på den, medan den fortfarande är i hans hand äter han upp den.
På den dagen ska Härskarornas Herre (Jahve Sebaot)
    vara en ärekrona
och ett vackert diadem
    för återstoden av hans folk,
Snickaren sträcker ut linan [mäter längden]
    och gör ett märke med pennan,
han passar ihop det med ritningen
    och han märker ut det med verktygen,
och gör det som en mansfigur
    enligt mannens skepnad, för att bo i huset [som en husgud – avgud].
Jag kommer nära med min rättfärdighet,
    den ska inte vara långt borta,
    och min frälsning ska inte dröja.
Och jag ska placera frälsning i Sion [tempelberget i Jerusalem],
    till Israel min härlighet. [Detta är ett löfte om Jesus som ger oss sin frälsning och rättfärdighet när han går till korset i Jerusalem.]
Vakna upp, vakna upp! [Var redo – det är dags nu!]
Klä på dig dina härlighetskläder Jerusalem,
    den heliga staden.
För inga fler oomskurna och rituellt orena ska fortsättningsvis komma in till dig.
Alla Kedars fårhjordar [i den arabiska öknen, öster om Syrien] ska samlas till dig,
    Nevajots hjortar [öster om Jordan] ska bli tillgängliga som offer.
De ska bli välbehagliga offer på mitt altare,
    när jag ska förhärliga mitt majestätiska tempel. [Både Nevjaot och Kedar var söner till Ismael, se 1 Mos 25:13. De var nomader och fåraherdar som bosatte sig öster om Jordanfloden. Den assyriska kungen Ashurbanipal (regerade 669-632 f.Kr.) nämner om en militärkampanj mot Kedar, se även Jes 21:16.]
[Vers 19‑22 hör tematiskt ihop med vers 1‑3.]
Solen ska inte längre vara ditt ljus om dagen,
    månen ska inte lysa över dig med sitt sken.
Herren ska vara ditt eviga ljus,
    din Guds härlighet ska skina på dig [se Upp 21:23, 22:5].
Du ska vara en skönhetens krona i Herrens (Jahves) hand,
    ett kungligt diadem i din Guds (Elohims) öppna hand. [Jes 28:5; Upp 6:2; 19:12]
Vad fick hans härliga arm
    att vandra vid Moses högra hand?
Som delade vattnet framför dem,
    för att ge honom ett evigt namn?
Som boskapen som går ner till dalen,
    får Herrens (Jahves) Ande dem att vila.
Så ledde du ditt folk,
    för att göra ditt namn ärat.
Se ner från himlarna och skåda
    från din heliga och majestätiska boning.
Var är din nitälskan och dina mäktiga gärningar,
    ditt hjärtas längtan och din oändliga nåd (barmhärtighet), den undanhålls för mig.
Vårt heliga och vårt underbara hus [tempel], där våra fäder prisade dig,
    har brunnit med eld
    och alla våra glädjefyllda ting har blivit förspillda.
Ack (ve, hur, varför) [Klag 1:1], Herren (Jahve) har i sin vrede
    övertäckt dottern Sion [tempelberget i Jerusalem] med ett moln.
Han har kastat ner Israels härlighet
    från himlen till jorden;
han glömde bort sin fotpall [templet eller arken, se Ps 99:5; 132:7]
    på dagen för hans vrede. [Den första hebreiska bokstaven är: א – Alef. Tecknet föreställer en oxe. Bokstaven symboliserar styrka, ledaren, den första och det viktigaste. I denna vers är det ordet "Ack" som börjar med denna bokstav. Detta förstärker känslan av sorg. Det är sorgen som tar befälet och präglar allt både i denna vers och hela boken.]
Herren ska frälsa Juda tält först, för att härligheten hos Davids hus och härligheten hos Jerusalems invånare inte ska överglänsa Juda.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.