8042 – שְׂמָאלִי (semali)

vänster


Typ: H:A
Hebreiska: שְׂמָאלִי (semali)
Uttal: se-ma-li
Talvärde: 381 (300 + 40 + 1 + 30 + 10)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H8040 (שְׂמֹאול)
Användning: 9 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

left

Engelsk beskrivning

1) left, left side, on the left


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


4
1
1
2
1
Totalt    9

Referenser (9 st)


3 Moseboken (4)

Och prästen ska ta en del av oljan och hälla den i sin vänstra handflata,
och prästen ska doppa sitt högra finger i oljan som är i hans vänstra hand och ska stänka av oljan med sitt finger sju gånger inför Herrens (Jahves) ansikte.
Och prästen ska hälla av oljan i handflatan i sin vänstra hand,
och prästen ska stänka med sitt högra finger en del av oljan som är i hans vänstra hand sju gånger inför Herrens (Jahves) ansikte.

1 Kungaboken (1)

Och han satte upp pelarna i templets förhall, och han satte upp den högra pelaren och gav (kallade) den namnet Jachin och han satte upp den vänstra pelaren och gav (kallade) den namnet Boaz.

2 Kungaboken (1)

Och vakten stod, varje man med sitt vapen i sin hand från husets högra sida till husets vänstra sida, längs altaret och huset vid kungen runt om.

2 Krönikeboken (2)

Och pelarna ställde han upp framför tempelsalen, den ena på högra sidan och den andra på vänstra. Åt den högra gav han namnet Jakin och åt den vänstra namnet Boas. [1 Krön 7:21]
Han ställde upp folket, var och en med sitt vapen (hebr. shelach) i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset, runt omkring kungen.

Hesekiel (1)

Och du ska lägga dig på din vänstra sida och lägga Israels hus synd över den, efter antalet dagar som du ska ligga på den ska du bära deras synd.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.