7941 – שֵׁכָר (shechar)

stark dryck


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
Hebreiska: שֵׁכָר (shechar)
Uttal: she-char
Talvärde: 520 (300 + 20 + 200)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H7937 (שָׁכַר)
Användning: 23 ggr i GT

Synonymer

שֵׁכָרshecharH7941
(23 ggr)
stark dryck
חֶ֫מֶרchemerH2561
(7 ggr)
vin
יַ֫יִןjajinH3196
(141 ggr)
vin
סֹ֫בֶאsoveH5435
(3 ggr)
vin, öl, bästa vin
שֶׁ֫מֶרshemerH8105
(5 ggr)
bottensats
תִּירוֹשׁtiroshH8492
(38 ggr)
vin, nytt vin
*Staplarna visar hur många gånger ordet används i Gamla testamentet.

Ursprung

från H7937 (שָׁכַר):

שָׁכַרshacharH7937bli berusad

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet shechar till följande:

μέθηmetheG3178rus, fylla
οἶνοςoinosG3631vin, vinpress
σίκεραsikeraG4608berusande dryck

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

strong drink
strong drink, [phrase] drunkard, strong wine

Engelsk beskrivning

1) strong drink, intoxicating drink, fermented or intoxicating liquor


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
-23


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (23 st)


3 Moseboken (1)

"Drick inte vin eller starka drycker, inte du eller dina söner med dig när ni går in i mötestältet för att inte dö. Det ska vara en förordning (ordagrant 'saker inristat') för evigt genom dina generationer,

4 Moseboken (3)


Han ska avhålla sig från vin och starka drycker, han ska inte dricka något från vinstocken, varken vinäger eller stark dryck, inte heller ska han dricka någon saft från vindruvorna eller äta färska druvor eller russin.
Och dess drickoffer ska vara en fjärdedel av en hin [0,9 liter] till ett lamm, på en helig plats ska du hälla ut ett drickoffer av stark dryck till Herren (Jahve).

5 Moseboken (2)

Och du ska ge silvret till allt som din själ önskar, för en oxe, eller för ett får eller för vin eller för en stark dryck, eller för vad som helst som din själ begär av dig, och du ska äta där inför Herren (Jahves), din (Elohims), ansikte och du ska fröjda dig, du och ditt hushåll.
Ni har inte ätit bröd, ni har inte druckit vin eller starka drycker, för att ni ska veta (känna till, ha intim kunskap om) att jag är Herren (Jahve) er Gud (Elohim). [Herren hade gett dem manna varje dag för att de skulle förstå att det var han som försörjde dem.]

Domarboken (3)

Och i denna tid ska du hålla (vakta, skydda, bevara), jag ber dig, och inte dricka vin och starka (alkoholhaltiga) drycker och du ska inte äta något (rituellt) orent,
men han sa till mig:
'Se, du ska föda en son och nu ska du inte dricka vin och inte dricka starka drycker och inte äta något orent eftersom ynglingen ska vara en Guds (Elohims) nasir från moderlivet till den dag han dör.' "
[I en jämförelse mellan hennes rapport och det första budskapet i vers 3b–5 finns några skillnader. Hon utelämnar den sista delen att hans uppdrag har att göra med att börja rädda Israel från filistéernas hand. Hon tar inte heller med frasen att "ingen kniv ska komma över hans huvud". Detta tillsammans med hennes tillägg "tills han dör" är illavarslande och leder till sist till hans död, se Dom 16:17]
Från allt som växer från vinrankan ska hon inte äta och vin och starka drycker ska hon inte dricka och allt orent ska hon inte äta, allt som jag befallde henne ska hon hålla (vakta, skydda, bevara)."

1 Samuelsboken (1)

Men Channa svarade och sa: "Nej, min herre, jag är en kvinna med en djupt bedrövad ande, jag har inte druckit vin och inga starka drycker, men utgjutit min själ inför Herren (Jahve).

Psaltaren (1)

De som sitter i portarna [inflytelserika, "fint folk"] pratar (skvallrar) om mig
och jag är ämnet för dryckesvisorna bland dem som dricker sig druckna [de på samhällets botten].

Ordspråksboken (3)

Vin är en hädare – starka drycker larmar (för oväsen, är högljudd),
och den som låter sig ledas vilse (raglar, blir berusad) av alkohol är inte vis.
["Vin är en hädare" – den som är påverkad av det förlöjligar, hånar, driver, talar nedsättande om en sak eller en person. Under alkoholens inflytande blir människor ovisa och många misstag begås. Se även Ords 23:29–35.]
Det passar sig inte för kungar, Lemuel,
det passar sig inte för kungar att dricka vin,
eller för furstar (prinsar, makthavare – hebr. razan) att sukta efter starka drycker (rusdryck, alkohol) [Pred 10:16–17]
Ge [i stället] starka drycker [som medicin] åt den som håller på att förgås (är på väg att dö),
och vin åt dem som är förbittrade [har smärta]. [Enligt Talmud ska en person som leds ut för att bli dödad ges vin blandat med myrra för att lindra smärtan.]

Jesaja (8)

[Det andra veropet:]
Ve dem som stiger upp tidigt på morgonen,
för att de ska kunna få en stark dryck,
som stannar uppe sent
till dess vinet gör dem upphetsade (berusade). [Ords 23:30]
[Det sjätte och sista veropet:]
Ve dem som är stora vindrickare,
och stridsmän som blandar till starka drycker,
De dricker inte vin med en sång,
starka drycker är bittra för dem som dricker dem.
Men dessa rullar i vin
och raglar i starka drycker,
prästen och profeten vinglar med starka drycker,
de är förvirrade på grund av vinet,
de raglar på grund av starka drycker,
de tar miste i synen [när de ska profetera],
de vacklar i dömandet (domen).
Fördumma er själva och var dumma,
förblinda er själva och var blinda,
ni som är drinkare, men inte med vin,
inte med starka drycker.
Kom, jag ska hämta vin
och vi ska fylla oss själva med starka drycker.
Morgondagen ska bli som denna dag
och ännu mer överflödande.

Mika (1)

Även om en man vandrar i vinden och lögn (tomhet och lögn; lögnens ande) och ljuger:
"Jag ska predika (profetera) för er om vin och starka drycker",
ska han likväl bli sitt folks predikant (profet – hebr. nataf).
[Hebr. ruach har betydelsen av både vind och ande. Betydelsen tillsammans med "och lögn" kan bli att han "vandrar i lögnens ande", eller att han följer tomhet eller tidsandans vind.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.