7682 – שָׂגַב (sagav)

upphöja


Typ:
Hebreiska: שָׂגַב (sagav)
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 20 ggr i GT

Engelsk översättning

to exalt
defend, exalt, be excellent, (be, set on) high, lofty, be safe, set up (on high), be too strong

Engelsk beskrivning

1) to be high, be inaccessibly high
1a) (Qal)
1a1) to be (too) high (for capture)
1a2) to be high (of prosperity)
1b) (Niphal)
1b1) to be high
1b2) to be set on high, be (safely) set on high
1b3) to be exalted (of God)
1c) (Piel)
1c1) to set on high, set (securely) on high
1c2) to exalt, exalt (in effective hostility)
1d) (Pual) to be set (securely) on high
1e) (Hiphil) to act exaltedly


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
2
7
3
7
Totalt    20

Passager (20 st)


Från Aroer som ligger på gränsen till Arnons dal och från staden som är i dalen ända till Gilead, fanns inte en enda stad som var för hög för oss, Herren vår Gud (Jahve Elohim) överlämnade alla framför oss.
Så att han upphöjer de låga [Ps 113],
    och lyfter de sörjande till frälsning (räddning).
Se, Gud (El) är upphöjd i sin styrka (koach), vem är en lärare som han?
Må Herren (Jahve) svara dig på nödens dag [den sista striden, Herrens dag],
    må namnet av Jakobs Gud (Elohim) beskydda dig [högt upp på en ouppnåelig plats].
Rädda (ryck bort) mig från mina fiender, min Gud (Elohim),
    beskydda mig (sätt mig på en hög plats), långt bort från dem som reser sig upp mot mig.
Jag är plågad och i smärta,
    låt din frälsning (räddning) o Gud (Elohim) beskydda mig (sätta mig på en hög plats).
[Nu kommer det efterlängtade svaret när Gud talar:]
Eftersom han håller fast (har klamrat sig fast; är fäst) vid mig [har satt sin kärlek till mig och därför hör ihop med mig],
    ska jag också befria (lösgöra, förlösa) honom [låta honom undkomma].
Jag ska beskydda honom (sätta honom högt),
    eftersom han [personligen] känner mitt namn.
Han sätter de behövande högt över (långt ifrån) lidande,
    och gör sin familj till en fårhjord (flock av småboskap).
Den kunskapen övergår mitt förstånd,
    den är så hög att jag inte kan förstå den.
Låt dem [alla 7 grupper, 23 instanser, på jorden som nämnts i vers 7–12] prisa Herrens (Jahves) namn,
    för bara hans namn är högt,
    hans majestät (ära) är över jorden och himlarna
Herrens (Jahves) namn är ett starkt torn,
    den rättfärdige skyndar (rusar) dit och är beskyddad [högt upp utom fara]. [Ords 29:25]
Den rikes tillgångar är hans mäktiga (välbefästa) borg,
    i hans egen inbillning (högfärd, stolthet, högmod) är den [hans tillgångar] en hög mur.
Människofruktan för med sig en snara [Ords 29:6],
    men den som förtröstar på (sätter sitt hopp till; tar sin tillflykt till) Herren (Jahve)
    blir beskyddad [satt i säkerhet på en oåtkomlig höjd]. [Ständig oro och vaksamhet gentemot människor liknas vid en snara, medan en upphöjd och säker plats ger ro och frihet att se verkligheten utifrån Guds perspektiv.]
Mannen med arroganta ögon blir ödmjukad, de höga blir låga,
    för Herren (Jahve) ensam ska bli upphöjd på den dagen.
Människornas stolthet (arrogans) ska tvingas ner, och männens övermod ska brytas ned (tvingas till ödmjukhet). Bara Herren (Jahve) ska bli upphöjd på den dagen.
Därför har Herren (Jahve) placerat motståndarna från Retsin på en höjd (högt upp) mot honom
    och sporrat hans fiender.
På den dagen (i den tiden) ska ni säga:
"Tacka [med öppna händer – prisa, hylla och erkänna] Herren (Jahve),
    åkalla hans namn [i tacksägelse och tillbedjan].
Gör hans gärningar kända bland folken,
    förkunna (påminn dem) [så att de kommer ihåg] att hans namn är upphöjt.
Han har brutit ned (ödmjukat) de som bor i det höga [de har tvingat att böja sig],
    den starka (imponerande, upphöjda) staden har förts ned,
den är jämnad med marken,
    förd till stoftet.
därför ska denna orättfärdighet bli för er
    som en rämna som sprider ut sig i en hög mur, redo för fall,
    vars fall kommer plötsligt på ett ögonblick.
Herren (Jahve) är upphöjd, för han bor i höjden,
    han har fyllt Sion [tempelberget i Jerusalem] med rätt och rättfärdighet.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.