7492 – רָעַץ (raats)


Typ:
Hebreiska: רָעַץ (raats)
Ursprung: a primitive root
Användning: 2 ggr i GT

Engelsk översättning

to shatter
dash in pieces, vex

Engelsk beskrivning

1) (Qal) to shatter


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st)


Din högra hand, o Herre,
    var majestätisk i kraft (helt överlägsen allt annat).
Din högra hand, o Herre,
    krossade fienden.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.