7493 – רָעַשׁ (raash)

bäva, skaka


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: רָעַשׁ (raash)
Uttal: ra-ash
Talvärde: 570 (200 + 70 + 300)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 30 ggr i GT

Ordstam

Ord med raash som rot:

רַ֫עַשׁraashH7494jordbävning

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet raash till följande:

σείωseioG4579skaka
ταράσσωtarassoG5015vara upprörd, göra någon upprörd
φοβέωphobeoG5399frukta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to shake
make afraid, (re-) move, quake, (make to) shake, (make to) tremble

Engelsk beskrivning

1) to quake, shake
1a) (Qal) to quake, shake
1b) (Niphal) to be made to quake
1c)(Hiphil)
1c1) to cause to quake
1c2) to cause to spring or leap (of horse)


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
hifil 1p sing. hifil första person singularis
-1
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person pluralis
-2
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum singularis
-4
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
hifil 2p sing. hifil andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
hifil qatal 1p sing. hifil qatal (perfekt) första person singularis
-1
Verb Verb
hifil qatal 2p sing. hifil qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
hifil particip aktiv sing. hifil particip aktiv maskulinum singularis
-3
Verb Verb
nifal qatal 3p sing. nifal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person femininum pluralis
-1
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-3
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis
-2
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis
-4
Verb Verb
qal particip aktiv pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (30 st)


Domarboken (1)

Herre (Jahve) när du drar ut från Seir,
när du marscherar ut från Edoms fält bävar jorden,
himlarna dryper,
även molnen dryper vatten.

2 Samuelsboken (1)

Då gungade jorden (upp och ner) och den skakade,
bergens grundvalar darrade och skakade, eftersom han var vred (upptänd av ilska).

Job (1)

Är det du som lärt honom hoppa likt gräshoppor [när han galopperar fram som en svärm gräshoppor]?
Hans stolta frustande väcker förfäran.

Psaltaren (6)

[Guds närmande beskrivs i liknande termer som mötet på Sinai berg, se 5 Mos 32:22. Jämför också med förstörelsen av Sodom och Gomorra, se 1 Mos 19:24–29. I följande stycke fram till vers 16 beskrivs Guds ingripande i termer som en jordbävning, storm, åska och kanske ett vulkanutbrott.]
Då gungade jorden (upp och ner) och den skakade,
bergens grundvalar darrade och skakade, eftersom han var vred (upptänd av ilska).
även om vågorna är i uppror och skummar (svallar),
och bergen skakas på grund av stora forsande vattenmassor.
[Bergen kan i detta sammanhang även syfta symboliskt på städer och riken, och haven på hednafolk. Vi ska inte frukta även om jorden skakas av ekonomiska, politiska och sociala problem som aldrig tidigare skådats.]
Selah. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Du har fått marken att skaka, du har fått den att rämna (så att raviner bildas);
hela dess brutna ben [poetisk omskrivning där ravinerna i marken beskrivs som benbrott]
för den (marken) lider av skälvningar.
[När Gud marscherade med sitt folk skedde följande:]
Jorden bävade,
ja, himlarna vräkte ner regn,
inför Gud (Elohim), Sinais Gud,
inför Gud (Elohim), Israels Gud. [Dom 5:4–5]
Må säden växa rikt i landet,
ända upp till bergens toppar.
Må dess frukt vaja som Libanons skogar [cederträd]
och städernas folk blomstra som markens örter.
Ljudet av ditt dundrande (din åska) i stormvirveln,
blixtar lyste upp världen,
jorden skälvde och bävade.

Jesaja (3)

Därför ska jag låta himlarna darra
och jorden ska bli rubbad (skakad) från sin plats [jorden ska ändra position i rymden]
för raseriet från Härskarornas Herre (Jahve Sebaot)
och på dagen för hans brinnande vrede (ordagrant: brinnande näsa).
De som såg dig, som tittade noga (på nära håll),
stirrar noggrant på dig (det går upp för dem):
'Är detta den man som fick jorden att darra,
som skakade kungariken,
Och det ska ske att den som flyr från ljudet av terror
ska ramla ner i avgrundsdjupet,
och den som kommer upp ur (från) mitten av avgrundsdjupet
ska fångas i en fälla,
för fönstren i höjden är öppna
och jordens grundvalar skakar.

Jeremia (6)

Jag ser bergen och se, de darrar och alla kullar rör sig fram och tillbaka.
Frustandet från hans hästar
hörs från Dan,
vid ljudet av gnäggandet från hans starka,
darrar hela landet,
och de kommer och har slukat landet
och allt som är (finns) i det,
staden och de som bor i den.
Men Herren Gud (Jahve Elohim) är sann,
han är levande Gud (Elohim) och evig Konung.
För hans vrede darrar jorden
och folkslagen kan inte stå ut med hans raseri (fradga i munnen).
Jorden skakar vid ljudet av deras fall, där är ett rop, deras ljud hörs i Vasshavet (hebr. jam sof) [Röda havet].
För ljudet av Babels erövring ska jorden darra och skriket ska höras bland folkslagen.
Och landet skakar och är i vånda, för Herrens (Jahves) planer verkställs mot Babel för att göra Babels land öde, utan invånare.

Hesekiel (5)

Eftersom hans hästar är många ska deras damm övertäcka dig. Vid ljudet av ryttarna och hjulen och vagnarna ska dina murar skaka när han drar in i dina portar som män drar in i en stad när man har gjort en bräsch.
Så säger Herrarnas Herre (Adonaj Jahve) till Tyros: Ska inte öarna skaka vid ljudet från dina fallnas stönande, när slaktaren låter slakten ske i din mitt?
Vid ljudet av lotsarnas rop
ska vågorna darra (bli stora och skrämmande).
Jag ska låta folkslagen skälva (darra) vid hans fall, när jag kastar ner honom till Sheol (underjorden) med dem som går ner i avgrunden, och alla Edens träd, Libanons utvalda och bästa, alla som dricker vatten blir tröstade i de nedre delarna av jorden.
så att fiskarna i havet och fåglarna under himlarna och markens vilda djur och allt som kryper på marken och alla människor som är på jordens ansikte, ska skakas av min uppenbarelse (närvaro) och bergen ska kastas ner och de branta platserna ska falla och varje mur ska falla till marken.

Joel (2)

Framför dem skakar (häver sig) marken [som en jordbävning],
himmelen darrar,
solen och månen förmörkas,
stjärnorna drar tillbaka sitt sken.
Herren (Jahve) ryter (som ett lejon) från Sion [tempelberget i Jerusalem]
och ger ut sin röst från Jerusalem –
himlen och jorden ska skälva.
Men Herren (Jahve) ska vara en tillflykt för sitt folk
och ett värn (en säker plats, ett försvar) för Israels barn (söner).

Amos (1)

Jag såg Herren (Adonaj) stå bredvid altaret och han sa:
Slå pelarhuvudena
så att portarna skakar
och bryt dem i bitar på huvudet av dem alla,
jag ska slakta återstoden av dem med svärdet,
ingen av dem ska kunna fly
och där ska inte vara någon som kommer undan.

Nahum (1)

Bergen skakar för honom
och kullarna smälter bort.
Lyfter sig gör jorden i hans närvaro,
världen och allt som bor därpå.

Haggai (3)

Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot):
"Ännu en liten tid och jag ska skaka himlarna och jorden och havet och torra land.
Jag ska skaka alla länder och det utvalda från alla länder ska komma
och jag ska fylla detta hus med härlighet,"
säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).
Tala till Serubbabel, guvernör i Juda, och säg:
"Jag ska skaka himlarna
och jorden,Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.