7357 – רַ֫חַם (racham)

Racham, Raham


Typ:
Personer: Racham
Hebreiska: רַ֫חַם (racham)
Ursprung: the same as H7356 (רַחַם) pity
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

Raham

Engelsk beskrivning

Raham = "belly"
1) a Judaite, son of Shema, father of Jorkoam, and of the descendants of Caleb


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.