7237 – רַבָּה (raba)


Typ: N:N--L
Hebreiska: רַבָּה (raba)
Ursprung: feminine of H7227 (רַב) great
Användning: 15 ggr i GT

Engelsk översättning

Rabbah
Rabbah, Rabbath

Engelsk beskrivning

Rabbath = "great"
1) the capital city of the Ammonites located east of the Jordan
2) a town in Judah; site uncertain


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (15 st)


För bara Bashans kung Og var kvar av Refaims kvarleva [1 Mos 14:5]. Ja [se, notera – detta är anmärkningsvärt], hans säng var en säng av järn. Finns den inte i Ammons söners Rabba [nuvarande staden Amman i Jordanien, som ett museiföremål]? [Sängens storlek var också spektakulär:] Längden var 9 alnar [4,1 meter] och bredden var 4 alnar [1,8 meter], efter en mans aln. [Järn var ovanligt vid den här tiden under sena bronstiden. Det tillsammans med sängens storlek var anledningen att den uppmärksammas. Måttet en aln härstammar från längden på en mans underarm; avståndet mellan armbågen och långfingret – ca 45 cm.]
Och deras gräns var Jazer och alla Gileads städer och hälften av Ammons barns land till Aroer som är framför Rabba,
Kirjat-Baal, det är Kirjat-Jearim och Rabba
    – 2 städer med deras byar.
Och jag ska göra Rabba till en betesmark för kameler och Ammons söner till en viloplats för flockar, och ni ska veta att jag är Herren (Jahve).
Därför ska jag tända en eld i [Ammons huvudstad] Rabbas mur
    som förtär dess palats [mäktiga byggnader, både palats och militära anläggningar – hebr. armenot]
med höga rop på stridens dag,
    med storm på orkanens dag.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.