7165 – קֶ֫רֶס (qeres)

spänne


Typ:
Substantiv
Hebreiska: קֶ֫רֶס (qeres)
Uttal: qe-res
Talvärde: 360 (100 + 200 + 60)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H7164 (קָרַס)
Användning: 10 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

clasp
tache

Engelsk beskrivning

1) hook


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


10
Totalt    10

Referenser (10 st)


2 Moseboken (10)

Och du ska göra 50 spännen av guld och koppla ihop våderna med varandra med spännena så att tabernaklet blir ett helt.
Och du ska göra 50 spännen av brons och sätta spännena i öglorna och koppla ihop våderna med varandra så att tältet blir ett helt.
Och du ska hänga upp förhänget under spännena [som fogar ihop takvåderna, se vers 6] och där innanför förhänget ska du ställa in vittnesbördets ark, och förhänget ska skilja mellan det heliga och det allra heligaste (ordagrant heligheternas heliga).
Tabernaklet, dess tält och dess överdrag, dess spännen och dess brädor, dess stänger, dess pelare och dess socklar,
Och han gjorde 50 hyskor av guld och kopplade ihop våderna den ena till den andra med hyskorna så att tabernaklet blev en enhet.
Och han gjorde 50 hyskor av brons för att koppla ihop tältet så att det blev en enhet.
Och de förde tabernaklet till Mose:
Tältet och alla dess möbler,
    dess spännen, dess brädor, dess stänger
    och dess pelare och dess socklar,Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.