7037 – קַלַּ֫חַת (qalachat)

kittel


Typ:
Substantiv
Hebreiska: קַלַּ֫חַת (qalachat)
Uttal: qa-la-chat
Talvärde: 538 (100 + 30 + 8 + 400)    ord med samma talvärde
Ursprung: till synes but a form för H6747 (צַלַּחַת)
Användning: 2 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet qalachat till följande:

χαλκίονchalkionG5473kopparskål
χαλκόςchalkosG5475koppar

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

caldron

Engelsk beskrivning

1) caldron, pot, kettle


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
Totalt    2

Referenser (2 st)


1 Samuelsboken (1)

och han stack ner den i pannan eller grytan eller kitteln eller kärlet. Allt som köttkroken drog upp tog prästen därifrån. Så gjorde de mot alla israeliter som kom till Shilo.

Mika (1)

den som äter mitt folks kött
    och flår av dem deras skinn
    och bryter deras ben,
ja hackar dem i bitar, som det som är i grytan
    och som kött i en kittel.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.