7031 – קַל (qal)

snabb, hastig


Typ:
Adjektiv Adjektiv
 
Hebreiska: קַל (qal)
Uttal: qal
Talvärde: 130 (100 + 30)    ord med samma talvärde
Ursprung: förkortat från H7043 (קָלַל)
Användning: 13 ggr i GT

Ursprung

förkortat från H7043 (קָלַל):

קָלַלqalalH7043ta lätt på, vanhedra

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet qal till följande:

ἐλαφρόςelaphrosG1645lätt
ὀξύςoxusG3691skarp, snabb

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

swift
light, swift(-ly)

Engelsk beskrivning

1) swift, light, fleet
1a) swift
1b) one who is swift


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Adj. Adjektiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
-9
Adj. Adjektiv
sing. femininum singularis
-1
Adj. Adjektiv
pl. maskulinum pluralis
-3


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
1
4
2
1
1
2
Totalt    13

Referenser (13 st)


2 Samuelsboken (1)

Och Tserojas tre söner var där, Joav och Avishaj och Asahel. Och Asahel var lika lätt (smidig, snabb) på foten som en gasell på fältet.

Job (1)

De är skum (snabbt/lätt – hebr. qal) på vattenytan [de består inte, se Job 7:6; 9:25],
förbannad (lätt, flyktig – hebr. qalal) är deras mark i landet,
han går inte längre till vingårdarna.

Predikaren (1)

Jag återvände och såg under solen
att det är inte de snabba som vinner loppet,
inte hjältarna som vinner striden,
inte de visa som får bröd,
inte de kloka som får rikedom,
inte de skickliga som får nåd (oförtjänt kärlek).
Tid och tillfälle drabbar (sker) dem alla.

Jesaja (4)

Han ska lyfta upp ett baner för folken i fjärran,
och han ska väsa mot dem från jordens ändar (yttersta gräns),
och se, de ska komma med hast.
som sänder ambassadörer över havet,
även papyrusbåtar på vattnen.
Gå ni snabbfotade budbärare
till ett land som är högrest och med blank hud,
till ett fruktansvärt folk (ett folk som alltid varit känt för sin ondska och råhet) från begynnelsen till idag,
ett land som är kraftigt och trampar ner, vars land delas av floderna.
Budskap om (profetord, börda över) Egypten.
Se, Herren (Jahve) rider på ett snabbt moln
och kommer till Egypten
och Egyptens avgudar ska förflyttas i hans närvaro,
och Egyptens hjärta ska smälta inombords.
Och ni säger: "Nej, vi ska fly på hästar",
därför ska ni fly,
och "Vi ska rida på de snabba",
därför ska de som jagar er vara snabba.

Jeremia (2)

Hur kan du säga: "Jag är inte orenad,
jag har inte gått efter baalerna?"
Se din väg i dalen,
vet vad du har gjort,
du är en snabb ung kamel
som sicksackar på sina vägar [utan att veta vart den är på väg],

De snabba kan inte fly bort,
de mäktiga kan inte undkomma,
i norr vid floden Eufrat
har de snubblat och fallit.

Klagovisorna (1)

Våra förföljare är snabbare (bokstavligt "lättare")
än himlens örnar [Jer 4:13],
de jagar oss uppe på bergen
och ligger i bakhåll för oss i öknen.
[De finns överallt och kommer hela tiden ikapp oss, se Jer 52:8–9.]
[Den nittonde hebreiska bokstaven är: ק – Qof. Tecknet avbildar ett nålsöga eller baksidan på ett huvud och är också en bild på att stå bakom någon och hjälpa. I den här versen är det ordet "snabbare" som börjar på den bokstaven. Det förstärker känslan av att de är bakom ryggen, baksidan av huvudet där jag inte ser dem, hela tiden.]

Joel (1)

Och likaså, vad är ni för mig Tyros och Sidon och Filistéens områden? Vill ni vedergälla mig något? Även om ni vill vedergälla mig något ska jag snabbt och smidigt skicka tillbaka den vedergällningen över era egna huvuden.

Amos (2)

Den snabbe ska inte kunna fly,
den starke ska inte kunna använda sin styrka,
inte heller ska den mäktige kunna rädda sig själv.
Inte heller ska den som hanterar bågen kunna stå
och den snabbfotade ska inte kunna rädda sig själv,
inte heller ska den som berider hästen kunna rädda sig själv.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.